portugal golden visa

Đội ngũ chuyên gia về di trú của VICODECO sẽ thực hiện các công việc như sau bằng tất cả những nỗ lực tốt nhất

  • Thực hiện tư vấn và phân tích chuyên sâu đảm bảo nhà đầu tư hiểu rõ và nhận thức được các yêu cầu và quyền lợi khi tham gia chương trình đầu tư
  • Cung cấp dự án an toàn, phù hợp với ngân sách đầu tư tiết kiệm
  • Xử lý hồ sơ giấy tờ để mở tài khoản cho nhà đầu tư tại Bồ Đào Nha
  • Hướng dẫn và hỗ trợ thủ tục giấy tờ tại Đại sứ quán Bồ Đào Nha tại Thái Lan và xin visa (nếu có)
  • Nộp hồ sơ lên Sở Di Trú
  • Nhà đầu tư được cập nhật liên tục các quy định mới nhất từ Sở Di Trú
  • Hướng dẫn gia hạn thẻ
  • Hướng dẫn hồ sơ xin quốc tịch Bồ Đào Nha

5/5 (6 Reviews)