230207 shortnews RecoveredSSS 111

Chính phủ Bồ Đào Nha đã kéo dài thời gian thảo luận công khai về dự luật “Thêm nhà ở” mà trong đó có đề xuất chấm dứt chương trình thị thực vàng của quốc gia này. Điều này dẫn đến việc cuộc bỏ phiếu của Hội đồng Bộ trưởng về đề xuất ban đầu được dự kiến vào ngày 16 tháng 3 sẽ được dời đến ngày 30 tháng 3 năm 2023.

Sau cuộc bỏ phiếu đó, chính phủ sẽ trình dự thảo luật cho Nghị viện và sẽ được biểu quyết trong một phiên họp chung. Nếu dự thảo được thông qua, một ủy ban riêng biệt sẽ chuẩn bị phiên bản cuối cùng của dự luật một lần nữa để trình lên Nghị viện phê duyệt. Nếu Nghị viện thông qua bản dự thảo cuối cùng, nó sẽ được chuyển tới Tổng thống. Tại đây, Tổng thống có thể chấp nhận dự thảo như được đề xuất hoặc yêu cầu Nghị viện sửa đổi hoặc yêu cầu sự đánh giá của Tòa án Hiến Pháp.

Việc kéo dài thời gian thảo luận có thể là một dấu hiệu tốt cho thấy chính phủ thực sự muốn lắng nghe ý kiến ​​của tất cả các bên liên quan về vấn đề này và đưa tất cả các phản hồi thu thập được vào bản thảo cuối cùng.

Vicodeco sẽ tiếp tục theo dõi tình hình chặt chẽ và thông báo cho các nhà đầu tư để đảm bảo cho kế hoạch đầu tư của quý vị được an toàn nhất.

vicodeco an toan dinh cu ft1

 

5/5 (4 Reviews)