230320 shortnews USCIS

Bắt đầu từ ngày 15 tháng 3, Sở Di Trú Mỹ (USCIS) sẽ loại bỏ yêu cầu nộp sinh trắc học và yêu cầu lệ phí $85 đối với những người nộp đơn Mẫu I-526E, đơn xin nhập cư của Nhà đầu tư EB5 thông qua Trung Tâm Vùng. Người nộp đơn không còn cần phải nộp lệ phí cho các dịch vụ sinh trắc học với mẫu I-526E nữa.

Sở Di Trú xác định rằng việc thu thập sinh trắc học là không cần thiết liên quan đến việc nộp mẫu I-526E. Tuy nhiên, việc lấy sinh trắc học có thể được yêu cầu khi cần thiết hoặc theo các cơ quan có thẩm quyền hiện hành khác.Kể từ khi phát hành biểu mẫu vào năm 2022, Sở Di Trú đã nhận được khoảng 980 đơn I-526E được nộp kèm theo phí sinh trắc học. Sở Di Trú sẽ hoàn trả các khoản phí này trong vài tuần tới. Người nộp đơn không cần phải liên hệ với USCIS để yêu cầu hoàn lại tiền.Sở Di Trú đã phát hành phiên bản sửa đổi của Mẫu I-526E ngày 15/03/23, với các hướng dẫn cập nhật. Có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5, USCIS sẽ chỉ chấp nhận phiên bản ngày 15/03/23 của Mẫu I-526E. Cho đến lúc đó, bạn có thể gửi phiên bản mới hoặc phiên bản trước của Mẫu I-526E (ngày 01/06/22). Ngày xuất bản nằm ở cuối trang trên biểu mẫu và các hướng dẫn kèm theo. Đương đơn nên biết rằng phiên bản trước vẫn chứa các hướng dẫn về yêu cầu gửi sinh trắc học không còn chính xác nữa.

Theo Sở Di Trú Mỹ (USCIS)

vicodeco an toan dinh cu ft1

5/5 (3 Reviews)