Việt Nam, quốc gia được cấp thị thực khởi nghiệp (Start’s up Visa) hàng đầu tại Canada 

Thống kê gần đây được công bố từ Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) cho thấy, ít nhất 1.462 cá nhân đã được cấp thị thực khởi nghiệp Canadia kể từ năm 2015, bao gồm giai đoạn từ năm 2015 đến quý đầu tiên của năm 2021, cho thấy việc nhiều đơn được chấp thuận giúp Việt Nam trở thành quốc gia quan tâm số một đến chương trình thị thực khởi nghiệp (start’s up Visa) kể từ năm 2015. Việt Nam chiếm 17% số đơn được chấp thuận, tiếp theo là Ấn Độ (16%), Trung Quốc (15%) và Iran (8%). Trong quý đầu tiên của năm nay, 44% ứng viên được chấp thuận là người Việt Nam.

Chương trình, bắt đầu thí điểm vào năm 2013, được chính thức thông qua và trở thành chương trình di trú chính thức của Canada vào tháng 4 năm 2018. Số lượng phê duyệt tăng gần gấp ba vào năm sau đó, từ 231 vào năm 2018 lên 523 vào năm 2019 và giảm mạnh lại vào năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch. Trong khi tỷ lệ duyệt Start’s Up Visa Canada của năm 2019 chỉ là 64.4% xử lý 812 bộ duyệt 523 bộ.thì tỷ lệ duyệt hồ sơ của chương trình năm 2020 là 86.3% khi 300 hồ sơ được xử lý và duyệt 259 hồ sơ.

Những tác động tiêu cực của đại dịch vẫn duy trì đến quý đầu tiên của năm nay, theo cập nhật mới nhất; chỉ có 45 cá nhân nhận được sự chấp thuận trong năm nay tính đến ngày 31 tháng 3. Lệnh hạn chế đi lại do dịch bệnh diễn biến phức tạp tại các quốc gia có lượng nộp đơn hàng đầu của chương trình thị thực khởi nghiệp (Start’s up Visa) như: Việt Nam, Ấn Độ và Trung Quốc nên cũng ảnh hưởng phần nào đến tiến trình của chương trình bao gồm cả việc nộp và bổ sung hồ sơ của đương đơn.

Tính đến nay theo số liệu của Bộ Di Trú Và Quốc Tịch Canada (IRCC) thì SUV là một trong những chương trình có tỷ lệ chấp thuận cao. Đây là một trong những chương trình chủ lực để kích thích phục hồi kinh tế Canada nhằm tạo ra nhiều cơ sở kinh doanh để thúc đẩy công ăn việc làm cho công dân Canada. Tuy nhiên các đương đơn phải đáp ứng được các tiêu chí cơ bản để có thể tham gia chương trình.

Liên Hệ VICODECO để được tư vấn chuyên sâu về chương trình khởi nghiệp Canada với chi phí thấp hơn rất nhiều so với các chương trình đầu tư. Đảm bảo tỷ lệ đạt 100%.

 

 

 

5/5 (1 Review)