230412 SEF 1

Vào ngày 06/04/2023, Hội đồng Bộ trưởng đã thông qua nghị định-luật về việc thay thế Sở Di Trú Bồ Đào Nha (SEF). Văn bằng này xác định việc thành lập Cơ quan Người thiểu số, Di cư và Tị nạn Bồ Đào Nha (the Portuguese Agency for Minorities, Migrations and Asylum, viết tắt APMMA) để tiếp quản các thẩm quyền hành chính và xử lý công việc liên quan đến việc di cư của SEF. Chế độ luân chuyển nhân viên của SEF sang Cảnh sát Tư pháp (PJ) và Viện Đăng ký và Công chứng (IRN) cũng đã được phê duyệt.

APMMA sẽ đảm nhiệm về việc hỗ trợ  cho người mới nhập cư, cung cấp thông tin cần thiết về tài liệu, giới thiệu việc làm, học tiếng Bồ Đào Nha và các dịch vụ công cộng khác. Các chi nhánh SEF địa phương cũng sẽ trở thành một phần của cơ quan mới.

APPMA cũng sẽ chịu trách nhiệm về quy trình cấp giấy phép cư trú. Đối với việc gia hạn giấy phép cư trú sẽ được thực hiện tại Viện Đăng ký và Công chứng (IRN).

Cơ quan này cũng sẽ giám sát các chính sách di cư và tị nạn ở cấp độ châu Âu, với việc thành lập một đơn vị điều phối biên giới và người nước ngoài. Mục tiêu là chia sẻ thông tin từ các dịch vụ khác nhau để đảm bảo quy định và an ninh di cư trong Liên minh Châu Âu.

APMMA sẽ có thời gian chuyển tiếp sáu tháng sau khi luật nghị định có hiệu lực.

vicodeco an toan dinh cu ft1

5/5 (3 Reviews)