230711 portugal

Ngày 19/7/2023, Quốc hội sẽ biểu quyết lần cuối về luật “Thêm nhà ở”, trong đó bao gồm quyết định “đóng cửa” chương trình thị thực vàng của quốc gia này. Tuy nhiên, vẫn có những thông tin khả quan mà các nhà đầu tư có thể yên tâm.

  • Các hồ sơ nộp trước khi luật mới có hiệu lực vẫn được công nhận và được xét duyệt theo quy định cũ.
  • Không có sự thay đổi liên quan đến việc bổ sung các thành viên gia đình vào hồ sơ chính. Có nghĩa là việc đoàn tụ gia đình vẫn sẽ được tiến hành như trước đây sau khi luật mới có hiệu lực.
  • Không ảnh hưởng đến các quy định để trở thành công dân và thường trú nhân của quốc gia này.

Nếu Quốc hội thông qua thì dự luật này sẽ được đề xuất lên Tổng thống Cộng hòa và sẽ có những trường hợp như sau xảy ra:

–  Phê chuẩn trực tiếp, các đề xuất sẽ có hiệu lực vào ngày được quy định.

– Tổng thống Cộng hòa không chấp nhận đề xuất như hiện tại và trả lại cho Quốc hội sửa đổi.

– Tổng thống Cộng hòa không đưa ra bất kỳ ý kiến nào và gửi yêu cầu Tòa án Hiến pháp thẩm định.

Vicodeco sẽ tiếp tục theo dõi, cập nhật thông tin chặt chẽ và thông báo cho các nhà đầu tư bất kỳ diễn biến nào nhằm đảm bảo các kế hoạch, quyền lợi của quý vị được an toàn nhất.

vicodeco an toan dinh cu ft1

 

5/5 (1 Review)