Chính phủ Canada yêu cầu đương đơn phải chứng minh đủ khả năng tài chính để sinh sống tại canada cho đương đơn và thành viên trong gia đình, mức chi phí này đã tăng hơn so với năm 2020

“Chính phủ Canada không hỗ trợ tài chính cho những người nhập cư chương trình SUV mới, đây là lưu ý được đăng trên website của Sở Di Trú Canada (IRCC). “Khi nộp đơn, bạn sẽ cần phải cung cấp bằng chứng rằng bạn có tiền để hỗ trợ bản thân và những người phụ thuộc của bạn sau khi bạn đến Canada. Bạn không thể vay số tiền này từ người khác ”.

Với đợt tăng mới nhất, số tiền cần thiết cho một người nộp đơn đã tăng 1,95%, tương đương 253 đô la, từ 12,960 đô la vào năm 2020 lên 13,213 đô la trong năm nay.

Các mức tăng nhỏ tương tự đã được áp dụng cho từng số lượng thành viên trong gia đình (xem bảng bên dưới).

Các yêu cầu mới được nêu dưới đây:

canada

Những người nộp đơn theo chương trình an toàn định cư Start-up Visa (SUV) Canada được yêu cầu có đủ tài chính để trang trải chi phí sinh hoạt cho gia đình của họ. Điều này áp dụng ngay cả khi gia đình không đi cùng người nộp đơn đến Canada.

Số tiền này phải luôn sẵn sàng cả khi ứng viên nộp đơn và khi thị thực định cư được cấp.

Bằng chứng về số tiền được chứng minh bằng thư xác nhận  từ các ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính khác.

Để biết thêm về các giấy tờ cần thiết cung cấp cho chương trình an toàn định cư theo diện SUV Canada xin vui long liên hệ Vicodeco theo địa chỉ bên dưới:

———-

Điện thoại: (028) 22 357 777
Địa chỉ: G2, 40 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

 

5/5 (1 Review)