Danh sách các bệnh truyền nhiễm cấm mọi người nhập cảnh vào Mỹ, do Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) lưu giữ, tiếp tục gia tăng.

Danh sách này bao gồm một số bệnh phải kiểm dịch (chẳng hạn như dịch tả, dịch hạch, đậu mùa và sốt vàng da), cũng như bệnh phong, bệnh lao và bất kỳ bệnh cúm mới hoặc cúm gây ra đại dịch nào. Nó cũng bao gồm bất kỳ bệnh nào được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công nhận là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng gây quan ngại quốc tế. Vi-rút corona hoặc COVID-19 chắc chắn nằm trong các tiêu chí trên. HIV đã từng nằm trong danh sách không được chấp nhận, nhưng sau đó đã bị loại bỏ.

Để đảm bảo hồ sơ định cư của quý vị được an toàn, các anh chị nên thành thật về sức khỏe của mình với chuyên gia tư vấn định cư để nhận được những lời khuyên hữu ích ngay từ giai đoạn chuẩn bị giấy tờ.

5/5 (2 Reviews)