230207 shortnews 1

USCIS gia hạn hiệu lực thẻ xanh lên 48 tháng cho Thường trú nhân có điều kiện có đơn I-829 hoặc đơn I-751 đang chờ xử lý

Sở di trú và nhập tịch Mỹ (USCIS) thông báo rằng sẽ gia hạn hiệu lực thẻ thường trú nhân (hay còn được gọi là thẻ xanh) lên 48 tháng sau ngày hết hạn của thẻ cho đơn I-829 (đơn xin gỡ bỏ điều kiện của nhà đầu tư cho tình trạng cư trú vĩnh viễn) và đơn I-751 (đơn xin gỡ bỏ các điều kiện về tình trạng cư trú).

Thay đổi này có hiệu lực từ ngày 11/1/2023 đối với đơn I-829, và ngày 25/01/2023 đối với đơn I-751.

Những thay đổi này được đưa ra để phù hợp với thời gian xử lý hiện tại đối với đơn I-751 và đơn I-829 đã tăng lên trong những năm qua.

USCIS sẽ cập nhật thông tin mới này trên biên nhận cho những đương đơn mới nộp đơn I-751 và I-829. Đồng thời, cơ quan này sẽ cấp biên nhận mới cho những thường trú nhân có điều kiện hợp lệ mà trước đây họ đã nhận được biên nhận cũ với thời hạn ngắn hơn 48 tháng và vẫn đang đợi xử lý hồ sơ.

Biên nhận này có thể được xuất trình cùng với thẻ xanh đã hết hạn để làm bằng chứng về tình trạng thường trú trong khi hồ sơ vẫn đang chờ được xử lý tại USCIS.

Bằng cách xuất trình biên nhận mới cùng với thẻ xanh đã hết hạn, đương đơn vẫn được quyền làm việc và đi lại trong vòng 48 tháng kể từ ngày hết hạn thẻ xanh.

Lưu ý, những thường trú nhân có điều kiện có dự định ở bên ngoài Mỹ từ 1 năm trở lên nên xin giấy phép tái nhập cảnh trước khi rời Mỹ.

 

Hãy liên hệ ngay VICODECO để được tư vấn miễn phí!
VICODECO công ty tư vấn định cư với phí dịch vụ 0 đồng tiết kiệm cho bạn và gia đình lên đến vài chục ngàn USD.
5/5 (1 Review)