Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) đã ban hành hướng dẫn chính sách trong Sổ tay Chính sách USCIS dựa trên những điểm còn thiếu sót của Quy tắc hiện đại hóa EB-5 và Đạo luật về tính liêm chính và cải cách EB-5 năm 2022.

Chính sách nổi bật bao gồm:

  • Loại bỏ các điều khoản được tìm thấy trong Quy tắc hiện đại hóa EB-5 nhưng tòa án liên bang đã bác bỏ vào ngày 22 tháng 6 năm 2021;
  • Bổ sung rằng người nộp đơn có thể nộp Mẫu I-485, Đơn Đăng ký Thường trú hoặc chuyển đổi tình trạng, đồng thời với hoặc tiếp theo Mẫu I-526, Đơn xin Nhập cư của Nhà đầu tư Độc lập, khi có sẵn thị thực;
    Sửa đổi số tiền đầu tư và quy trình chỉ định khu vực việc làm mục tiêu;
  • Cập nhật tên của Mẫu đơn I-526 từ tên cũ (Đơn xin nhập cư của Doanh nhân nước ngoài) thành tên hiện tại (Đơn xin nhập cư của Nhà đầu tư độc lập) và thêm các tham chiếu vào Mẫu đơn I-526E, Đơn xin nhập cư của nhà đầu tư thông qua Trung tâm vùng.

Theo uscis.gov

Hãy liên hệ ngay VICODECO để được tư vấn và xử lý hồ sơ miễn phí cho các nhà đầu tư EB5!
VICODECO công ty tư vấn định cư với phí dịch vụ 0 đồng tiết kiệm cho bạn và gia đình lên đến vài chục ngàn USD.
5/5 (2 Reviews)