230607 uscis

IPO (Investor Program Office) – Văn phòng đầu tư định cư thuộc Sở Di Trú đã tiến hành tuyển dụng nhân sự kể từ tháng 8/2022 và vẫn tiếp tục đăng tuyển nhiều vị trí trên trang USAjobs.gov. Việc này nhằm mục đích đẩy nhanh việc xử lý hồ sơ đang tồn đọng, đảm bảo chất lượng công việc, cũng như thực thi các qui định theo luật mới và giải đáp các thắc mắc cho những người nộp đơn.

Những năm gần đây, thời gian xử lý EB-5 bị quá tải chủ yếu là do IPO có ít nhân sự làm việc dẫn đến quy trình xử lý công việc bị chậm trễ, không đạt hiệu quả.

IPO đang có kế hoạch rõ ràng cho việc tăng số lượng nhân sự không chỉ nằm ở việc xét duyệt và quản lý hồ sơ, mà còn phát triển quy trình, xây dựng các chính sách và thủ tục mới, theo đó có thể giám sát việc tuân thủ của các trung tâm vùng. IPO cũng ưu tiên “tính chính trực” và phân  chia các nhiệm vụ và trình độ công việc cho các nhân sự tập trung phát hiện và ngăn chặn gian lận.

Nếu các nhiệm vụ được mô tả trong các tin tuyển dụng thực sự được thực hiện thì chúng ta có thể mong đợi một số sự cải thiện tích cực về mặt thời gian của các quy trình, tính năng suất trong công việc, cũng như sự hiệu quả trong chính sách mới.

Việc mở rộng nhân sự có thể sẽ mất thời gian. Tuy nhiên, xét ở góc độ về lâu dài thì đây là điều hoàn toàn hợp lý. IPO sẽ xử lý tốt hơn các hồ sơ và có thể báo cáo, trả lời các câu hỏi giải đáp thắc mắc cho bên phía đương đơn một cách nhanh nhất và rõ ràng nhất. Do đó, với sự cải thiện rõ ràng của USICS thì các đơn đương có thể dễ dàng, thuận lợi hơn trong việc nộp đơn xin giấy phép cư trú.

vicodeco an toan dinh cu ft1

5/5 (2 Reviews)