canada 230303

 

Gia đình Thường trú nhân có thể nhận các dịch vụ trực tiếp và trực tuyến miễn phí để giúp chuẩn bị và thích nghi với cuộc sống ở Canada.
Chính phủ gọi đây là các Dịch vụ trước khi đến (pre-arrival services).

Các Dịch vụ trước khi đến có thể giúp gì cho bạn?

Bạn sẽ được:

  • Chuẩn bị cho việc chuyển đến Canada
  • Có được trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc và thông tin đăng nhập của bạn được công nhận ở Canada
  • Kết nối với nhà tuyển dụng để tìm việc
  • Kết nối với các dịch vụ miễn phí sau khi bạn đến Canada

Bạn có thể truy cập miễn phí tất cả các dịch vụ mà Chính phủ tài trợ.

❓Ai được nhận dịch vụ này?

Bạn có thể nhận các dịch vụ trực tiếp và trực tuyến miễn phí, nếu:

  • Đã được chấp thuận đơn xin thường trú
  • Hiện đang ở bên ngoài Canada
  • Có một trong những tài liệu sau:
   + Thư thông báo rằng bạn có thể nhận được các Dịch vụ trước khi đến.
   + Thư chấp thuận thường trú.
   + Thư yêu cầu hộ chiếu cho biết việc cấp thị thực Thường trú nhân.
   + Thư yêu cầu khám sức khoẻ.
   + Thị thực thường trú một lần nhập cảnh.
   + Thư cho biết bạn có thể nhận thị thực thường trú.

Lưu ý: Bạn không thể nhận các Dịch vụ trước khi đến nếu bạn đến Canada trong một thời gian ngắn.
Ví dụ: Đến Canada bằng thị thực du lịch, du học hoặc thị thực/ giấy phép làm việc không đủ điều kiện nhận các Dịch vụ trước khi đến này.

Nếu bạn đã ở Canada thì sao?

Các chuyên gia định cư thân thiện và giàu kinh nghiệm có thể giúp bạn:

  • Tìm kiếm việc làm.
  • Đánh giá về ngôn ngữ.
  • Đăng ký các lớp học ngôn ngữ cho bạn.
  • Tìm một nơi phù hợp để sinh sống.
  • Đăng ký cho con bạn đi học.
  • Tìm hiểu về các dịch vụ cộng đồng.

Bạn có thể nhận các dịch vụ an cư miễn phí nếu bạn có:

  • Thư từ Chính phủ thông báo bạn có thể nhận được các Dịch vụ trước khi đến
  • Thư chấp thuận thường trú
  • Thẻ thường trú nhân (PR)

vicodeco an toan dinh cu ft1

5/5 (2 Reviews)