Bảng xếp hạng các trường kinh doanh hàng đầu nước Mỹ năm 2022-2023

Nước Mỹ được mệnh danh là nơi đào tạo các doanh nhân tốt nhất trên thế giới, với hệ thống các trường dạy chuyên ngành kinh doanh đứng thứ hạng rất cao cao trên bảng xếp hạng các trường tương tự trên toàn thế giới.

Sau đây là bảng xếp hạng các trường kinh doanh hàng đầu của nước Mỹ năm 2022-2023. VICODECO cung cấp thông tin trường và học phí cho các anh/chị sắp đi định cư hoặc có dự định du học lựa chọn trường cho phù hợp.

40. University of Utah (Eccles) 

2021-2022 Học phí: $31,000 – $32,000

39. Ohio State University (Fisher)

2021-2022 Học phí:$31,139 – $57,091

38. University of Georgia (Terry)

2021-2022 Học phí: $13,578 – $32,606

36. Brigham Young University (Marriott) (UT)

2021-2022 Học phí: $14,208 – $28,416

36. Michigan State University (Broad)

2021-2022 Học phí: $34,420 – $54,456

33. Pennsylvania State University—University Park (Smeal)

2021-2022 Học phí: $28,196 – $45,004

33. University of Minnesota—Twin Cities (Carlson)

2021-2022 Học phí: $40,800 – $52,248

33. University of Rochester (Simon) (NY)

2021-2022 Học phí: $49,000

29. Arizona State University (W.P. Carey)

2021-2022 Học phí: $28,720 – $48,400

29. University of Florida (Warrington)

2021-2022 Học phí: $12,737 – $30,130

29. University of Texas—Dallas (Jindal)

2021-2022 Học phí: $15,309 – $29,818

29. Washington University in St. Louis (Olin)

2021-2022 Học phí: $64,250

28. Georgia Institute of Technology (Scheller)

2021-2022 Học phí: $29,508 – $40,752

27. Rice University (Jones) (TX)

2021-2022 Học phí: $63,500

25. University of Notre Dame (Mendoza) (IN)

2021-2022 Học phí: $58,030

25. Vanderbilt University (Owen) (TN)

2021-2022 Học phí: $62,750

22. Georgetown University (McDonough) (DC)

2021-2022 Học phí: $60,894

22. Indiana University (Kelley)

2021-2022 Học phí: $28,143 – $52,483

22. University of Washington (Foster)

2021-2022 Học phí: $35,610 – $52,452

21. Emory University (Goizueta) (GA)

2021-2022 Học phí: $68,440

19 (tie). University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler)

2021-2022 Học phí: $48,051 – $63,740

19. University of Southern California (Marshall)

2021-2022 Học phí: $62,760

18. University of Texas—Austin (McCombs)

2021-2022 Học phí: $53,856 – $58,270

17. University of California—Los Angeles (Anderson)

2021-2022 Học phí: $67,737

16. Carnegie Mellon University (Tepper) (PA)

2021-2022 Học phí: $70,000

15. Cornell University (Johnson) (NY)

2021-2022 Học phí: $74,026

14. University of Virginia (Darden)

2021-2022 Học phí: $66,322 – $68,640

12. Duke University (Fuqua) (NC)

2021-2022 Học phí: $70,000

12. New York University (Stern)

2021-2022 Học phí: $78,700

11. Dartmouth College (Tuck) (NH)

2021-2022 Học phí: $77,520

10. University of Michigan—Ann Arbor (Ross)

2021-2022 Học phí: $67,114 – $72,114

8. Columbia University (NY)

2021-2022 Học phí: $77,376

8. University of California—Berkeley (Haas)

2021-2022 Học phí: $65,360 – $71,817

7. Yale University (CT)

2021-2022 Học phí: $74,500

5. Harvard University (MA)

2021-2022 Học phí: $73,440

5. Massachusetts Institute of Technology (Sloan)

2021-2022 Học phí: $78,954

3. Northwestern University (Kellogg) (IL)

2021-2022 Học phí: $76,368

3. Stanford University (CA)

2021-2022 Học phí: $74,706

1. University of Chicago (Booth)

2021-2022 Học phí: $74,919

1. University of Pennsylvania (Wharton)

2021-2022 Học phí: $76,000

 

Xem thêm: Top trường dạy chương trình MBA toàn thời gian năm 2023

5/5 (1 Review)