portugal 240228

Sau các bài viết trước đây của chúng tôi về những thay đổi gần đây đối với Luật Quốc tịch Bồ Đào Nha, giờ đây chúng tôi có thể thông báo rằng Tổng thống Bồ Đào Nha hiện đã ký sắc lệnh từ Quốc hội phê chuẩn những thay đổi nói trên. Đây là hành động cuối cùng trong quá trình lập pháp và do đó luật sẽ được công bố trên công báo và có hiệu lực. Như chúng tôi đã thông báo trước đây, mặc dù những thay đổi về luật bao gồm các chủ đề và lĩnh vực khác nhau liên quan đến việc có được quốc tịch Bồ Đào Nha, một trong những điều phù hợp nhất là sự thay đổi về thời hạn 5 năm cần thiết để nộp đơn xin quốc tịch Bồ Đào Nha hiện nay sẽ được xem xét. Thời gian cư trú này rất có thể sẽ được tính kể từ ngày nộp đơn xin cư trú, bất kể thời điểm cư trú đó được chấp thuận có hiệu lực.

Đây là một thay đổi có sự ảnh hưởng đến hàng nghìn người nộp đơn và sẽ chấm dứt một hệ thống mất cân bằng trước đây, trong đó thời gian dài mà người nộp đơn phải chờ đợi đến lượt xử lý đơn xin cư trú của họ không được xem xét đến. Điều này cũng sẽ tăng thêm độ tin cậy và ổn định cho hệ thống quốc tịch Bồ Đào Nha vì người nộp đơn giờ đây có thể chắc chắn rằng thời gian cần thiết để có được hộ chiếu Bồ Đào Nha thực tế sẽ là 5 năm, bất kể thời gian chính quyền xử lý đơn xin cư trú của họ. Như đã nêu ở trên, những thay đổi sẽ có hiệu lực sau khi được công bố trên công báo chính thức và điều này sẽ sớm diễn ra trong thời gian sắp tới.

5/5 (2 Reviews)