Những người sinh sống bên ngoài Châu Âu không cần phải bắt buộc có người đại diện thuế nếu họ không phải trả bất kỳ khoản thuế nào tại Bồ Đào Nha, nhưng nếu họ có xe hơi hoặc nhà ở tại Bồ Đào Nha thì vẫn phải bắt buộc có bên đại diện thuế.

Một công dân không có nghĩa vụ thuế ở tất cả các hạng mục về thuế ở Châu Âu hoặc Bồ Đào Nha, theo quy định tại điều 3 khoản 18 của luật thuế (LGT) và không thực hiện các quyền và nghĩa vụ nào hoặc có ý định thực hiện quyền và nghĩa vụ nào với cơ quan thuế thì không cần bắt buộc chỉ định một đại diện về thuế, đây là một thông báo từ cơ quan Thuế ở Bồ Đào Nha.

Khi nào cần một đại diện về thuế ở Bồ Đào Nha

Như vậy phải bắt buộc có đại diện về thuế tại Bồ Đào Nha khi bạn được cấp mã số thuế (NIF) của người không cư trú (bạn sinh sống ở một đất nước khác), người trả thuế có nghĩa vụ thuế khi sở hữu phương tiện giao thông, tài sản đã đăng ký ở Bồ Đào Nha/ tài sản ở Bồ Đào Nha, tham gia lao động ở Bồ Đào Nha, hoặc kinh doanh ở Bồ Đào Nha.

Như vậy công dân khai báo không sinh sống tại Bồ Đào Nha nhưng có nghĩa vụ thuế tại Bồ Đào Nha thì phải có đại diện thuế (có thể là các cá nhân hoặc luật sư). Ví dụ bạn có nghĩa vụ thuế khi bạn sở hữu xe ô tô hay tài sản, hoặc có hợp đồng lao động hoặc cơ sở kinh doanh ở Bồ Đào Nha.

“Trong trường hợp công dân không sinh sống trong Bồ Đào Nha nữa thì phải có đại diện khai thuế trong vòng 15 ngày kể từ ngày bạn chuyển nơi sinh sống ra nước ngoài”.

Còn trường hợp các nhà đầu tư Golden Visa thì sẽ phải có đại diện thuế ngay khi bạn được cấp mã số thuế (NIF)

Brexit

Capture

Việc chỉ định một đại diện thuê là một yêu cầu bắt buộc đối với những người có mã số thuế (NIF) mà sinh sống bên ngoài Châu Âu, kể cả những người Bồ Đào Nha đang sinh sống tại Vương Quốc Anh.

Thông báo này cũng xác định khi đăng ký mã số thuế (NIF) cho người nước ngoài, những người không cư trú tại bồ Đào Nha hoặc Châu Âu hoặc khu vực kinh tế Châu Âu thì việc chỉ định một đại diện thuế là không cần thiết. Được hiểu rằng những người đang sinh sống tại nước ngoài và không có nghĩa vụ thuế với Bồ Đào Nha hoặc các nước trong Châu Âu hoặc khu vực kinh tế Châu Âu thì không cần đại diện thuế. Trường hợp ví dụ cụ thể là con cái của những người nhập cư, bởi vì họ có thẻ công dân và đương nhiên sẽ có mã số thuế (NIF).

Mặc khác một công dân của Bồ Đào Nha sinh sống ở nước ngoài có sở hữu bất động sản ở Bồ Đào Nha vẫn sẽ chỉ duy trì đại diện thuế khi còn sở hữu tài sản, việc này sẽ không cần thiết khi đã bán tài sản và thực hiện hoàn tất tất cả các nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế.

Như vậy những nhà đầu tư Golden Visa Bồ Đào Nha sau khi có quốc tịch hoặc thường trú nhân mà đã bán tài sản và thực hiện đầy đủ tất cả nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế Bồ Đào Nha thì không cần phải duy trì đại diện thuế.

Con cái hoặc người phụ thuộc không phải người phối ngẫu không sở hữu tài sản và không có bất kỳ nghĩa vụ thuế nào đối với Bồ Đào Nha thì không cần có đại diện thuế.

Vi phạm nghĩa vụ chỉ định đại diện thuế nếu bạn có nghĩa vụ đó thì bạn sẽ có nguy cơ bị phạt từ 75 Euro đến 7500 Euro.

Nếu bạn muốn đầu tư Golden Visa với chi phí rẻ nhất. Hãy liên hệ VICODECO để được tư vấn và thực hiện giấc mơ Bồ Đào Nha với phí dịch vụ 0 đồng.

5/5 (1 Review)