KÍnh gửi quý đối tác, nhằm cải tiến thêm các chức năng hiện hữu VICODECO xin thông báo BDC mobile app đang tiến hành nâng cấp dự kiến hoàn thành đến ngày 07/6/2021. Trong suốt thời gian này nếu có phát sinh lỗi trong quá trình sử dụng xin vui lòng liên hệ email: quanlyapp@bdcvn.com

Chúng tôi rất xin lỗi về sự bất tiện này

 

e28584091db1efefb6a0 scaled

5/5 (1 Review)