230214 ucis

Sở nhập tịch và di trú Mỹ (USCIS) thông báo sẽ phát hành mẫu thiết kế mới của thẻ xanh và giấy phép làm việc kể từ ngày 30/1/2023.

Thiết kế mới này sẽ được tích hợp công nghệ tiên tiến nhằm đảm bảo an ninh quốc gia, cũng như nâng cao độ bảo mật thông tin cho người sử dụng. Cụ thể:

+ Các mẫu hoa văn được cải tiến chi tiết

+ Kỹ thuật in tinh xảo

+ Mực biến đổi quang học

+ Hình ảnh ba chiều có độ bảo mật cao ở mặt trước và mặt sau thẻ

+ Tính năng hiển thị theo từng lớp

+ Thay đổi cách sắp xếp của một số trường dữ liệu

Các thẻ theo mẫu cũ vẫn có hiệu lực cho đến ngày hết hạn (ngoại trừ các trường hợp ngoại lệ, như được gia hạn tự động thẻ xanh và giấy phép làm việc được quy định trong mẫu đơn thông báo hành động I-797, hoặc trong thông báo đăng ký liên bang).

Một số thẻ xanh và giấy phép làm việc được cấp sau ngày 30/01/2023 có thể vẫn sử dụng theo thiết kế cũ bởi vì USCIS vẫn tiếp tục sử dụng kho thẻ hiện tại cho đến khi hết nguồn cung cấp.

Một số thẻ xanh cũ không ghi rõ ngày hết hạn nói chung vẫn còn hiệu lực; tuy nhiên, USCIS khuyến nghị chủ sở hữu nên cân nhắc đăng ký thẻ mới thay thế để tránh bị gian lận hoặc giả mạo, trong trường hợp thẻ bị thất lạc hoặc bị đánh cắp.

5/5 (2 Reviews)