Một trong những việc cần thiết khi bạn đến định cư ở Mỹ là đăng ký số an sinh xã hội. Đây là số mà chính phủ Hoa Kỳ cấp để theo dõi thu nhập và các trợ cấp mà bạn có thể được hưởng. Số an sinh xã hội cũng được các tổ chức tài chính và những cơ quan khác, như trường học, sử dụng để nhận dạng bạn. Bạn có thể phải cung cấp số an sinh xã hội khi thuê căn hộ hoặc mua nhà.

Thẻ an sinh xã hội của Mỹ được cấp bởi Sở an sinh xã hội (Social Security Administration – SSA), trên thẻ bao gồm 1 dãy số có 9 chữ số và có thể nói tác dụng giống như thẻ chứng minh thư ở Việt Nam.

Thẻ an sinh xã hội của Mỹ

Được chia thành 3 loại tùy theo từng đối tượng sử dụng:

  • Loại thẻ thông dụng nhất hiện nay được cấp cho công dân Mỹ cũng như thường trú nhân hợp pháp tại quốc gia này. Trên thẻ là nội dung các thông tin cá nhân và số an sinh xã hội.
  • Loại thẻ an sinh xã hội với dòng lưu ý “not valid for employment” (không có giá trị làm việc). Đây là loại thẻ được SSA cấp riêng cho thường trú nhân hợp pháp của Mỹ, tuy nhiên loại thẻ này không cho phép người sở hữu có quyền làm bất cứ công việc gì trên phạm vi lãnh thổ nước Mỹ.
  • Loại thẻ an sinh xã hội có ghi chú ‘’valid work only with DHS authorization’’ (Chỉ được quyền làm việc theo giấy phép của Bộ an ninh nội địa Hoa Kỳ), đây là loại thẻ được cấp cho người ngoại quốc nhập cảnh hợp pháp tạm thời vào lãnh thổ Hoa Kỳ và có giấy phép làm việc do sở di trú Mỹ USCIS cấp.

Quy trình nộp hồ sơ xin cấp thẻ an sinh xã hội:

  • Khi có nhu cầu làm thẻ an sinh xã hội mới, hoặc thay đổi các thông tin có trên thẻ, công dân hoặc thường trú nhân Hoa Kỳ cần điền vào mẫu đơn S5-5 (có thể tải trực tuyến hoặc nhận trực tiếp tại các văn phòng an sinh xã hội) và nộp cho cơ quan an sinh xã hội gần nhất. Dịch vụ này hoàn toàn miễn phí.
  • Đối với trường hợp người lao động từ 18 tuổi trở lên và chưa từng nộp hồ sơ xin cấp thẻ an sinh xã hội. Hồ sơ đăng ký phải đích thân nộp hoặc gởi qua đường bưu điện đến văn phòng an sinh xã hội địa phương.
  • Nếu người nộp đơn không có giấy phép làm việc tại Mỹ, họ cần cung cấp thư xác nhận bản gốc của cơ quan chính phủ về việc người làm đơn cần có số an sinh xã hội và xác nhận người nộp đơn đáp ứng đầy đủ các điều kiện từ cơ quan này.
  • Các đối tượng được cấp thẻ an sinh xã hội không bao hàm quyền làm việc sẽ không được dùng thẻ cho mục đích công việc. Sở an sinh xã hội sẽ thông báo đến Sở Di Trú Mỹ các trường hợp vi phạm để có biện pháp xử phạt theo luật.
5/5 (2 Reviews)