z5283922697775 9b3070a0162880f9069d07e015ded420

Start-up Visa là chương trình định cư Canada ưu Việt, tiết kiệm và an toàn nhất vì anh chị có thể nhận được chấp thuận thường trú nhân ngay khi vẫn đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam.

VICODECO tiên phong trên thị trường tư vấn khách hàng tham gia Start-up Visa và lựa chọn con đường nhận chấp thuận thường trú nhân tại Việt Nam.
Chúng tôi rất vui khi ngày càng chứng kiến nhiều gia đình khách hàng nhận được phê duyệt thường trú nhân tại Việt Nam và được dán visa immigrant để nhập cảnh Canada, yên tâm ổn định cuộc sống tại Canada mà không phải lo lắng về tình trạng công dân lâu dài của gia đình mình.

5/5 (2 Reviews)