230206 SEF

Việc tái cấu trúc cơ quan dịch vụ người nước ngoài và biên giới (“SEF”) đang được tiến hành; tuy nhiên, quá trình này dự kiến ​​sẽ mất ít nhất ba năm.

Trong những tháng qua, một số giao thức chuyển đổi đã được ký kết với các cơ quan sẽ tiếp quản SEF – GNR (Vệ binh quốc gia cộng hòa), PSP (Cảnh sát an ninh) và Cơ quan Di cư và Tị nạn Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, bất chấp các giao thức khác nhau được công bố, không có tài liệu chính thức nào về quá trình này sẽ thực sự diễn ra như thế nào và một số ban ngành của chính phủ vẫn đang được yêu cầu bình luận về việc tái cơ cấu.

Kế hoạch ban đầu dự kiến ​​một số thay đổi, nhưng đối với pháp lý cần thiết để triển khai tái cấu trúc, mọi thứ vẫn phải được thực hiện. Mặc dù chương trình đào tạo ngoại khóa vẫn đang tiến hành với một số cơ quan và thanh tra viên, những người sẽ được chuyển giao từ cơ quan có thẩm quyền và những nhân sự được thuê mới, vẫn không có luật chính thức nào liên quan đến việc chuyển giao năng lực này hoặc liên quan đến cách thức vận hành trong tương lai.

Hiện tại, thời gian xử lý đơn của SEF đang bị kéo dài, một phần có lẽ do ảnh hưởng của việc tái cấu trúc này. Chúng tôi mong rằng các nhà đầu tư theo chương trình Golden Visa sẽ kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình. Vicodeco luôn đồng hành và cập nhật đến anh chị các thông tin di trú được cập nhật nhất.

5/5 (2 Reviews)