Nhận thấy còn nhiều đơn chưa xử lý và quy trình khó khăn do thời gian bị kéo dài, USCIS đã cân nhắc xét duyệt cả đơn I-539 và đơn I-765 (Giấy phép làm việc) có liên quan. Cơ quan này đã quyết định cho tạm ngưng sinh trắc học đối với thị thực H-4, L -2 và một số thị thực E không định cư trong vòng 24 tháng.

Ngày 3/5/2021, Quyền Phó Giám đốc Điều hành Trung tâm Dịch vụ (SCOPS) của USCIS, Connie L. Nolan, đã đệ trình một bản tuyên bố trong vụ kiện giữa Edakunni và Mayorkas. Trong số những điểm được nhắc đến có thông báo USCIS đang hoàn thiện một chính sách hoãn tạm thời các yêu cầu cung cấp sinh trắc học đối với cá nhân nộp Đơn I-539 để yêu cầu gia hạn thời gian lưu trú hoặc thay đổi trạng thái sang thị thực H-4, L-2 và một số thị thực E không định cư. Lý do là vì thời gian xử lý đang bị kéo dài do việc tuân thủ những quy định Covid-19 về sức khỏe và an toàn đã khiến năng lực của Trung tâm Hỗ trợ xử lý đơn (ASC) bị hạn chế.

Theo bản tuyên bố của USCIS, số Đơn I-539 chưa xử lý cho vợ/chồng của người có thị thực H-4 và L-2 là khoảng 123.000. Số Đơn I-765 chưa xử lý cho vợ/chồng của người có thị thực H-4 và L-2 là khoảng 57.500.

Dự kiến ngày 17/5/2021, chính sách mới tạm hoãn yêu cầu cung cấp sinh trắc học đối với thị thực H-4, L -2 và một số thị thực E không định cư ​​sẽ có hiệu lực trong 24 tháng và dự kiến sẽ tự động hết hạn sau ngày 17/5/2023, tùy vào quyết định gia hạn hoặc hủy bỏ của Giám đốc USCIS.

Kiến nghị đối với Đơn I-129 đã phê duyệt của người không định cư (Đơn kiến nghị cho Người lao động Không định cư) sẽ được xét xử – sẵn sàng cho ngày đã định.

Việc tạm hoãn cung cấp sinh trắc học chỉ áp dụng cho các cá nhân theo loại thị thực H-4, L-2 và E-1, E-2, E-3 có Đơn I-539 đang chờ xét duyệt kể từ ngày chính sách có hiệu lực và người làm đơn chưa nhận được thông báo hẹn cung cấp sinh trắc học, cũng như với các đơn đăng ký mới mà USCIS nhận được sau ngày chính sách có hiệu lực.

Tuy nhiên cần lưu ý USCIS vẫn có thể xem xét từng trường hợp để yêu cầu sinh trắc học và bất kỳ người nào nộp đơn cũng có khả năng được sắp xếp một cuộc hẹn ASC để gửi sinh trắc học cho mục đích xác minh danh tính và các mục đích sàng lọc khác.

Gần đây USCIS đã thực hiện nhiều công việc xét xử khác nhau để giải quyết nhanh chóng lượng đơn còn tồn đọng. Các trung tâm dịch vụ có khoảng 120 viên chức xét duyệt Đơn I- 539 cho loại thị thực H-4 và L-2, cùng 33 viên chức khác được đào tạo vào tháng 5 năm 2021. Trong hơn 60 ngày, các trung tâm dịch vụ đã hoàn thành khoảng 25.000 đơn liên quan đến thị thực H-4 và L-2.

5/5 (1 Review)