uscis 230303

Bộ An ninh Nội địa đã đăng thông báo Đăng ký Liên bang cung cấp thông tin liên quan đến Quỹ liêm chính EB-5. Quỹ liêm chính EB-5 được sử dụng chủ yếu để quản lý Chương trình Trung tâm vùng EB-5, theo yêu cầu của Đạo luật Cải cách và Liêm chính EB-5 năm 2022. Bắt đầu từ ngày 2 tháng 3, Sở Di Trú sẽ thu một khoản phí hàng năm từ mỗi Trung Tâm Vùng được chỉ định để tài trợ cho Quỹ liêm chính EB-5.

Theo yêu cầu của luật EB-5 mới, mức phí được quy định cho các Trung Tâm Vùng như sau:

    •  20.000 đô la cho các Trung Tâm Vùng có hơn 20 nhà đầu tư
    •  10.000 đô la cho những Trung Tâm Vùng có 20 nhà đầu tư trở xuống

Khoản thanh toán phí cho năm tài chính (FY) 2023 đến hạn vào ngày 1 tháng 4 năm 2023 và các Trung Tâm Vùng phải thanh toán phí trực tuyến trực tiếp tại Pay.gov, một hệ thống do Bộ Tài chính Hoa Kỳ quản lý. Bắt đầu từ năm tài chính 2024 (tháng 10 năm 2023), phí sẽ đến hạn vào đầu mỗi năm tài chính trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10.

Ngoài ra, phí nộp đơn cho Mẫu I-526E, Đơn xin nhập cư của Nhà đầu tư Trung Tâm Vùng, đã tăng lên $1.000 vào ngày 1 tháng 10 năm 2022, để bao gồm phí Quỹ Liêm chính.

Các khoản phí thu được cho Quỹ Liêm chính EB-5 được sử dụng để phát hiện và điều tra hành vi gian lận và các vi phạm nhập cư khác.

Sở Di Trú sẽ không áp dụng phí trả chậm đối với các khoản thanh toán đến hạn vào năm tài chính 2023. Việc này sẽ bắt đầu từ tháng 10 năm 2023, đối với bất kỳ khoản thanh toán nào được thực hiện muộn hơn 30 ngày so với ngày đến hạn. Sở Di Trú sẽ sớm thông báo số tiền phạt muộn và quy trình nộp phạt.

Theo luật EB-5 mới, Sở Di Trú phải chấm dứt chỉ định của bất kỳ Trung Tâm Vùng nào không thanh toán phí trong vòng 90 ngày kể từ ngày đến hạn. Việc chấm dứt sẽ không tự động và Sở Di Trú sẽ cung cấp thông báo về ý định chấm dứt và cơ hội chứng minh rằng khoản phí đã được thanh toán với số tiền phù hợp trong vòng 90 ngày kể từ ngày đáo hạn trước khi gửi thông báo chấm dứt.

Nguồn Sở Di Trú Hoa Kỳ (USCIS)

 

vicodeco an toan dinh cu ft1

5/5 (4 Reviews)