230903 shortnews

Sở di trú Bồ Đào Nha (SEF) đã cập nhật phí cho năm hiện tại và việc cập nhật này thường diễn ra vào khoảng tháng 3 hàng năm. Biểu phí cập nhật bắt đầu có hiệu lực vào tháng 3 năm 2023. Theo đó, phí chính phủ đã tăng nhẹ, cụ thể như sau:

    • Phí nộp đơn: 581,76€ (trước đây là 539,66€)
    • Phí phát hành thẻ cư trú lần đầu: 5812,12€ (trước đây là 5391,56€)
    • Phí phát hành thẻ cư trú cho mục đích gia hạn – 2906,62€ (trước đây là 2696,30€)

vicodeco an toan dinh cu ft1

5/5 (4 Reviews)