bodaonha 122023
Thủ tục nhập cư vào Bồ Đào Nha sẽ trở nên nhanh chóng và đơn giản hơn. Đó là kế hoạch của Chính phủ Bồ Đào Nha đến năm 2024 và được thể hiện trong Nghị định quy định mới sửa đổi chế độ pháp lý của Luật nước ngoài tại Bồ Đào Nha (Luật số 23/2007). Song song với những thay đổi gần đây của Luật, bao gồm việc triển khai chương trình “Thêm nhà ở”, nổi bật là việc tái cơ cấu SEF – Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, dẫn đến việc thành lập cơ quan mới AIMA – Agência para a Integração , Migrações e Asilo, I. P. Những cải cách này ngày càng củng cố cho sự thay đổi có thể nói là hoàn toàn cần thiết và tất yếu phải xảy ra nhằm đưa các hoạt động của chính phủ trở nên hiệu quả hơn. Cụ thể, mục đích chính đó là hiện đại hóa và đơn giản hóa các thủ tục hành chính hiện đang được cơ quan quản lý nhập cư áp dụng để đảm bảo rằng cơ quan mới AIMA sẽ có các công cụ cần thiết để phân tích và quyết định các trường hợp một cách kịp thời, ít quan liêu hơn nhưng vẫn tăng cường yêu cầu về an ninh. Các biện pháp này phù hợp với kế hoạch đã công bố của Chính phủ đối với cơ quan mới nhằm giải quyết tình trạng tồn đọng hiện tại và sự chậm trễ trong việc phân tích hồ sơ.
Với thông tin như trên, các nhà đầu tư Golden Visa đã nộp đơn và đang chờ xét duyệt có thể mong đợi thủ tục nhanh chóng hơn và sớm có những tín hiệu tích cực từ cơ quan di trú mới.
5/5 (1 Review)