eb5visainvestments 240131

Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) đã công bố quy tắc cuối cùng nhằm điều chỉnh một số phí yêu cầu quyền lợi nhập cư và nhập tịch lần đầu tiên kể từ năm 2016. Quy tắc cuối cùng sẽ cho phép USCIS trang trải một phần lớn hơn chi phí hoạt động và hỗ trợ xử lý kịp thời hơn của các đơn mới.

Quy tắc cuối cùng là kết quả của quá trình đánh giá toàn diện về phí, theo yêu cầu của pháp luật và tuân theo thông báo đề xuất ban hành vào tháng 1 năm 2023. Cuộc đánh giá kết luận rằng biểu phí hiện tại không đủ để trang trải toàn bộ chi phí hoạt động của cơ quan, bao gồm việc mở rộng cần thiết các chương trình nhân đạo, tăng lương theo quy định của liên bang, yêu cầu bổ sung nhân sự và các khoản đầu tư thiết yếu khác.

Giám đốc USCIS Mr. Jaddou cho biết: “Lần đầu tiên sau hơn bảy năm, USCIS đang cập nhật mức phí của chúng tôi để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của cơ quan, cho phép chúng tôi đưa ra quyết định kịp thời hơn cho những người mà chúng tôi phục vụ”. “Bất chấp nhiều năm không đủ kinh phí, lực lượng lao động USCIS đã đạt được những bước tiến lớn trong dịch vụ khách hàng, giảm tồn đọng, triển khai các quy trình và chương trình mới, đồng thời duy trì sự công bằng, liêm chính và tôn trọng tất cả những gì chúng tôi phục vụ.”

Như vậy, USCIS đã có một sự thay đổi lớn về phí chính phủ cho tất cả các chương trình định cư và nhập tịch. Riêng đối với chương trình EB5, phí nộp đơn I-526E và đơn I-829 có sự thay đổi đáng kể:

 

Đơn Phí cũ Phí mới Thay đổi
I-526E  $  3,675  $ 11,160 204%
I-829  $ 3,750  $ 9,525 154%
I-485 $ 1225 $  1,440 26%

 

Qúy nhà đầu tư muốn tiết kiệm chi phí cho chương trình EB5 cần nhanh chóng nộp đơn trước ngày 1/4/2024, theo đó quý vị sẽ tiết kiệm được đến 7,485 USD đối với đơn I-526E và 215 USD đối với đơn I-485 nếu quý vị đang ở Mỹ và thực hiện chuyển đổi tình trạng.

5/5 (2 Reviews)