230220 shortnews

Cuối tuần vừa rồi, chính phủ Bồ Đào Nha đã công bố nội dung của dự thảo luật “Thêm nhà ở”. Theo đó, chính phủ giữ nguyên quan điểm về việc kết thúc chương trình Thị thực Vàng. Tuy nhiên, có một vài thay đổi đáng kể trong từ ngữ được sử dụng so với phiên bản ban đầu được chia sẻ trong ngày 16 tháng 2 năm 2023. Một số điểm nổi bật như sau:

Chuyển đổi thành D2 visa:

Các đơn đã nộp và các đơn gia hạn sẽ được chuyển sang D2 visa khi được chấp thuận hoặc được gia hạn. Tuy nhiên, nhà đầu tư và các thành viên phụ thuộc sẽ không phải chịu ràng buộc về điều kiện ở 183 ngày/năm và vẫn được duy trì điều kiện chỉ ở 7 ngày/năm.

Không áp dụng hồi tố:

Các đơn đăng ký đã được gửi sau ngày 16 tháng 2 và các đơn đăng ký được nộp cho đến khi luật được đề xuất có hiệu lực đều hợp lệ.

Đầu tư trong lĩnh vực văn hóa:

Đơn xin đầu tư cho sản xuất nghệ thuật, khôi phục hoặc bảo trì di sản văn hóa sẽ vẫn được chấp nhận. Có thể trong quá trình thảo luận tại Quốc hội, các phương án đầu tư khác cũng sẽ được đưa vào.

Thực hiện luật mới:

Theo tài liệu được trình bày, luật liên quan đến việc chấm dứt chế độ Thị thực Vàng được dự đoán sẽ được thực thi vào ngày hôm sau sau khi công bố. Tuy nhiên, một khoảng thời gian thông báo có thể được đưa ra cho đề xuất trong các cuộc thảo luận của Quốc hội.

Theo dự đoán sẽ chưa có bất kỳ cuộc thảo luận nào về vấn đề này tại Quốc hội trước đầu tháng 5. Ngoài ra, toàn bộ quy trình Lập pháp dự kiến ​​sẽ mất tối thiểu 2 tháng.

vicodeco an toan dinh cu ft1

 

5/5 (3 Reviews)