230523

Vào ngày 19/5/2023 vừa qua, dự luật chung về “Thêm nhà ở”, trong đó bao gồm đề xuất kết thúc chương trình đầu tư Golden Visa Bồ Đào Nha, đã được Quốc Hội thông qua trong phiên họp chung. Quốc Hội sẽ tiếp tục thảo luận và biểu quyết cho các đề xuất cụ thể trong dự luật trước khi đưa ra bản thảo cuối để trình lên Tổng thống.

Dự đoán sẽ có thêm 2 tháng nữa để các nhà đầu tư tranh thủ hoàn tất hồ sơ nộp lên Sở Di Trú trước khi có quyết định cuối cùng từ chính phủ Bồ Đào Nha.

Các hồ sơ được nộp trước khi luật mới có hiệu lực sẽ được an toàn và xét duyệt theo luật cũ.

5/5 (3 Reviews)