230822 banner

Hôm qua, Tổng thống Cộng hòa đã phủ quyết dự án luật “Thêm nhà ở” vì vậy bước tiếp theo trong quá trình này là dự luật được chuyển lại cho Quốc hội và có hai khả năng xảy ra:

  • Dự luật có thể được Quốc hội sửa đổi và gửi lại cho Tổng thống, hoặc
  • Quốc hội sẽ thực hiện biểu quyết lại và nếu đa số đều đồng ý về dự luật thì Tổng thống sẽ cần phải phê duyệt nó.

Các hạng mục mới đối với chương trình Golden Visa bao gồm như sau:

  1. Tạo ít nhất 10 việc làm;
  2. Chuyển vốn với số tiền bằng hoặc lớn hơn (euro) 500.000, được ứng dụng trong các hoạt động nghiên cứu do các tổ chức nghiên cứu khoa học công lập hoặc tư nhân phát triển, tích hợp vào hệ thống khoa học và công nghệ quốc gia;
  3. Chuyển vốn bằng hoặc lớn hơn 250.000 euro, được sử dụng để đầu tư hoặc hỗ trợ sản xuất nghệ thuật, phục hồi hoặc duy trì di sản văn hóa quốc gia, thông qua các dịch vụ hành chính trực tiếp trung ương và ngoại vi, các viện công cộng, các tổ chức là một phần của khu vực kinh doanh công cộng, cơ sở công cộng, cơ sở tư nhân có tư cách công ích, các thực thể liên thành phố, các thực thể là một phần của khu vực kinh doanh địa phương, các tổ chức liên kết thành phố và các hiệp hội văn hóa công cộng, thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực sản xuất nghệ thuật, phục hồi hoặc duy trì di sản văn hóa quốc gia;
  4. Chuyển vốn với số tiền bằng hoặc lớn hơn (euro) 500.000, dành cho việc mua lại các đơn vị tham gia vào các quỹ đầu tư mạo hiểm tập trung vào vốn hóa của các công ty, được thành lập theo luật pháp Bồ Đào Nha, với thời gian đáo hạn, tại thời điểm đầu tư, ít nhất năm năm giá trị của khoản đầu tư được thực hiện trong các công ty thương mại có trụ sở tại lãnh thổ quốc gia, Đây là con đường đầu tư phổ biến nhất hiện nay;
  5. Chuyển vốn với số tiền bằng hoặc cao hơn (euro) 500.000, dành cho việc thành lập một công ty thương mại có trụ sở chính trên lãnh thổ quốc gia, kết hợp với việc tạo ra năm việc làm lâu dài hoặc để tăng vốn cổ phần của một công ty thương mại có trụ sở chính trên lãnh thổ quốc gia, đã tồn tại với việc tạo ra hoặc duy trì việc làm, với tối thiểu năm công việc cố định và trong thời gian tối thiểu là ba năm.

Điều quan trọng cần lưu ý là Quốc hội dự kiến ​​sẽ không đưa ra quyết định nào trước cuối tháng 9 năm 2023, vì Quốc hội hiện đang đóng cửa để nghỉ hè.

Tuy nhiên, để đủ điều kiện nhận thị thực vàng Bồ Đào Nha theo quy định cũ, người nộp đơn phải nộp đơn trước khi luật mới có hiệu lực, dự kiến ​​diễn ra vào tháng 9.

vicodeco an toan dinh cu ft1

5/5 (2 Reviews)