30Min 2

Ai phải làm bài kiểm tra ngôn ngữ quốc tịch Bồ Đào Nha?

Bất kỳ ai đủ điều kiện nhập quốc tịch Bồ Đào Nha đều phải tham gia kỳ thi CIPLE, ngoại trừ một vài trường hợp ngoại lệ. Một số người đủ điều kiện trở thành công dân thông qua kết hôn với công dân Bồ Đào Nha, một số thông qua nhập tịch và những người khác thông qua chương trình cư trú theo diện đầu tư (ARI – Autorização de Residência para Atividade de Investimento), thường được gọi là thị thực vàng Bồ Đào Nha “golden visa”.

30Min 1 1

Cấu trúc bài thi CIPLE

Bài kiểm tra ngôn ngữ A2 CIPLE kéo dài hai giờ và bao gồm ba phần:

Khả năng giao tiếp (30 phút)

30%: Thí sinh được yêu cầu thể hiện khả năng hiểu các câu đơn giản, ngắn và hội thoại cơ bản hàng ngày.

Khả năng đọc và viết (1 tiếng 30 phút)

40%: Trong bài kiểm tra đọc, thí sinh phải hiểu các văn bản viết đơn giản, thường ở dạng đối thoại thân mật, văn bản thông tin, tin tức hoặc truyện ngắn và trả lời các câu hỏi liên quan đến các văn bản này để thể hiện khả năng hiểu biết. Trong phần thi viết, thí sinh dự kiến ​​sẽ viết một đoạn văn ngắn sử dụng các cụm từ hàng ngày và cách diễn đạt thường xuyên. Đây thường là một đoạn văn bản ngắn về bản thân bạn hoặc về những người khác và những gì bạn cảm thấy và suy nghĩ.

Phỏng vấn giao tiếp (10- 15 phút)

25%: Một bài thi vấn đáp kéo dài 10-15 phút thường được thực hiện với hai thí sinh cùng một lúc. Bài kiểm tra diễn đạt bằng miệng yêu cầu thí sinh sử dụng các cụm từ đơn giản hàng ngày với cấu trúc cơ bản, đồng thời tương tác về chủ đề và hình ảnh.

30Min 2 1

Câu hỏi thường gặp về bài kiểm tra ngôn ngữ quốc tịch Bồ Đào Nha

Tiếng Bồ Đào Nha cơ bản có nghĩa là gì?

Bài kiểm tra CIPLE cho quyền công dân là để kiểm tra xem người nộp đơn có trình độ tiếng Bồ Đào Nha “cơ bản”, nghĩa là bạn hiểu và có thể sử dụng các cụm từ đơn giản hàng ngày, cũng như đưa ra những lời giải thích đơn giản về bản thân và những người khác.

Tôi có phải làm bài kiểm tra ngôn ngữ để được nhập quốc tịch Bồ Đào Nha không?

Trong hầu hết các trường hợp, cần phải có bài kiểm tra ngôn ngữ A2 cơ bản để có quốc tịch Bồ Đào Nha, tuy nhiên có một số trường hợp ngoại lệ, trong đó trình độ tiếng Bồ Đào Nha có thể được chứng minh thông qua các phương pháp khác.

Ai phải làm bài kiểm tra tiếng Bồ Đào Nha?

Ngoài các trường hợp cụ thể, mọi người đều phải thực hiện bài kiểm tra CIPLE để có quốc tịch Bồ Đào Nha.

Trẻ em có phải làm bài kiểm tra tiếng Bồ Đào Nha không?

Người dưới 18 tuổi không nhất thiết phải làm bài kiểm tra trình độ tiếng Bồ Đào Nha A2 nếu họ theo học tại một trường học tiếng Bồ Đào Nha, thay vào đó, họ có thể cung cấp bản khai về trình độ thông thạo tiếng Bồ Đào Nha. Đối với trẻ em dưới 10 tuổi, bài kiểm tra có thể được điều chỉnh.

Bài kiểm tra tiếng Bồ Đào Nha có khó không?

Bài kiểm tra trình độ tiếng Bồ Đào Nha A2 CIPLE không quá khó và có thể vượt qua tương đối dễ dàng với một số chuẩn bị trước. Nó được thiết kế để kiểm tra khả năng sử dụng và hiểu các biểu thức tiếng Bồ Đào Nha hàng ngày của ứng viên.

Tôi có phải làm bài kiểm tra ngôn ngữ để được nhập quốc tịch Bồ Đào Nha không?

Có, ngoài những trường hợp cụ thể, mọi người đều phải làm bài kiểm tra trình độ thông thạo ngôn ngữ Bồ Đào Nha để có quốc tịch Bồ Đào Nha.

Bài kiểm tra ngôn ngữ quốc tịch Bồ Đào Nha tương đối dễ dàng. Nó kiểm tra khả năng sử dụng và hiểu ngôn ngữ và cách diễn đạt hàng ngày của ứng viên, chẳng hạn như nói về bản thân và các cụm từ cơ bản mà bạn có thể sử dụng hàng ngày.

Bài kiểm tra ngôn ngữ quốc tịch Bồ Đào Nha kéo dài bao lâu?

Bài kiểm tra tiếng Bồ Đào Nha dài 2 giờ.

Trên đây là những thông tin mà đội ngũ VICODECO thu thập được và cung cấp cho các bạn để có thể an toàn định cư Bồ Đào Nha.

4.4/5 (7 Reviews)