230815 banner

Một trong những đặc điểm của Đạo luật Liêm chính và Cải cách EB-5 (RIA) năm 2022 là khả năng các nhà đầu tư EB-5 có thể đồng thời nộp Đơn I-485, Đơn đăng ký Thường trú nhân hoặc Đơn Chuyển đổi Tình trạng (AOS) khi đơn Mẫu I-526E, Đơn xin nhập cư của Nhà đầu tư Trung tâm Vùng được nộp. Trước đây, nhà đầu tư EB-5 phải đợi cho đến khi Mẫu I-526 (Mẫu I-526E là mẫu mới được tạo theo RIA để thay thế Mẫu I-526 cho các nhà đầu tư Trung tâm Vùng) được chấp thuận trước khi đơn chuyển đổi tình trạng có thể được nộp.

Vậy ai có thể nộp đơn đồng thời xin visa EB-5?

Việc nộp đồng thời hai đơn I-526E và đơn I-485 chỉ có thể xảy ra nếu đương đơn chính đang ở tại Hoa Kỳ. Ngoài ra, tất cả các cá nhân nộp đơn xin chuyển đổi tình trạng phải ở Hoa Kỳ trong tình trạng hợp pháp. Đơn chuyển đổi tình trạng thường đề cập đến Mẫu I-485, các mẫu riêng biệt cho phép đi lại và làm việc được nộp cùng với Mẫu I-485. Mặc dù không bắt buộc tất cả chúng phải được nộp cùng nhau nhưng đương đơn vẫn có thể nộp các mẫu đơn khác cùng lúc với Mẫu I-485 để có thể đạt được kết quả xét duyệt nhanh hơn.

Tình trạng sau khi đương đơn nộp hồ sơ AOS như thế nào?

Sau khi nộp đơn xin chuyển đổi tình trạng đương đơn có thể ở lại Hoa Kỳ một cách hợp pháp. Tùy thuộc vào tình trạng mà nhà đầu tư EB-5 “điều chỉnh” từ đó, họ có thể làm việc và đi lại ngay sau khi nộp AOS. Những người ở tình trạng H và L sẽ có nhiều tự do nhất vì những cá nhân này sẽ có thể tiếp tục làm việc (miễn là họ ở tình trạng H và L hợp lệ và có giấy phép làm việc phù hợp theo các tình trạng đó).

Những người có ý định không định cư sẽ có thể tiếp tục các hoạt động của họ trong thời gian còn lại, cho đến khi nhận được giấy phép làm việc và đi lại. Ví dụ, một sinh viên trong tình trạng F-1 sẽ có thể tiếp tục việc học của họ, nhưng sau khi chương trình F-1 kết thúc, sinh viên không thể làm việc trừ khi họ có được OPT; nếu không đạt được OPT, hồ sơ AOS cho phép sinh viên ở lại Hoa Kỳ, nhưng họ sẽ không thể học tập, du lịch hoặc làm việc cho đến khi nhận được sự cho phép (phê duyệt giấy phép lao động / giấy thông hành). Nếu giấy phép lao động và giấy phép thông hành chưa được phê duyệt mà đương đơn rời khỏi Mỹ thì sẽ được coi là đã “từ bỏ” đơn đăng ký AOS của mình và do đó sẽ cần phải nộp lại hồ sơ (sẽ phải đợi 90 ngày một lần nữa sau khi quay lại Hoa Kỳ).

Lợi ích của việc nộp đồng thời là gì?

Lợi ích ngay lập tức khi các nhà đầu tư nộp đồng thời đơn I-526E và I-485

    • Đủ điều kiện để nhận được giấy phép lao động (Employment Authorization Document).
    • Có thể tự do làm việc tại Mỹ cho bất kỳ nhà tuyển dụng nào.
    • Đủ điều kiện để nhận được giấy phép thông hành, tự do ra vào Mỹ.
    • Sau khi nộp đơn i-526E và I-485 học phí của đương đơn đã được áp dụng như người bản xứ.

Nhìn chung,  Việt Nam vẫn là quốc gia tiếp tục ở trạng thái “C” (Current) ở diện chương trình EB-5. Điều đó có nghĩa số lượng visa hiện đang sẵn sàng được cấp phát cho các nhà đầu tư Việt Nam. Tuy nhiên, các chuyên gia dự đoán Việt Nam sẽ sớm rơi vào tình trạng backlog visa EB-5 trong thời gian kế tiếp, để tận dụng thời cơ nắm bắt cơ hội càng sớm càng tốt, được chắc chắn, thuận lợi và an toàn trong việc đầu tư EB-5, các đương đơn tư cần phải đầu tư ngay lập tức. Đội ngũ Vicodeco luôn sẵn sàng hỗ trợ, tư vấn và là cầu nối cho các bạn hoàn thành giấc mơ Mỹ trong thời gian ngắn nhất.

vicodeco an toan dinh cu ft1

5/5 (1 Review)