230802 banner 2

Trước tình hình kinh tế suy thoái, nhiều doanh nghiệp Mỹ lựa chọn chương trình thị thực EB5 làm nguồn tài chính thay thế bằng cách gọi vốn từ các nhà đầu tư xin thị thực EB5 vào các dự án vùng nông thôn của Hoa Kỳ nhằm phục hồi và tăng trưởng thị trường kinh tế Mỹ. Bên cạnh đó, những đương đơn xin thị thực EB5 đầu tư vào các dự án vùng nông thôn sẽ có thể đủ điều kiện được Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ ưu tiên tiếp nhận, xử lý thẻ xanh nhanh hơn ngay cả khi đương đơn này đến từ các quốc gia có số lượng đơn xin EB5 bị tồn đọng cao.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần phải lưu ý các điểm sau đây để giảm thiểu tình trạng rủi ro khi đầu tư vào dự án EB5 vùng nông thôn:

    • Dự án EB5 vùng nông thôn mang lại một số lợi thế nhưng tồn tại song song là những mặt hạn chế nhất định mang yếu tố rủi ro đối với các khoản đầu tư EB5 ở vùng nông thôn bởi vì nằm ngoài các khu vực địa lý theo quy chế toàn liên bang (MSA), có dân số từ 20.000 người trở xuống.
    • Các nhà đầu tư cũng cần xem xét, phân tích chuyên sâu loại hình đầu tư cho dự án đầu tư EB5 vùng nông thôn cũng như khả năng đạt các yêu cầu tạo ra 10 việc làm cho mục đích nhập cư.
    • Đánh giá, tìm hiểu bề dày lịch sử của Trung tâm Vùng và nhà phát triển, sự ổn định về mặt tài chính, các mối quan hệ, liên kết với các công ty, tổ chức có thể cho thấy tính minh bạch và độ tin cậy của nhà phát triển.
    • Đương đơn cần kiểm tra nguồn gốc các quỹ, các dự án cần đảm bảo có đầy đủ vốn để hoàn trả tất cả cho các giai đoạn phát triển sau này.

Nhìn chung, dự án đầu tư EB5 vùng nông thôn còn tồn tại những mặt hạn chế, để có một dự án EB5 được diễn ra thành công các nhà đầu tư cần tìm được một đơn vị hỗ trợ có kinh nghiệm chuyên sâu và đồng hành để đảm bảo trong kế hoạch định cư lâu dài.

vicodeco an toan dinh cu ft1

5/5 (2 Reviews)