Kể từ ngày 30 tháng 1 năm 2024, chứng chỉ tiếng anh Pearson Test of English (PTE) Core hiện sẽ được chấp nhận cho tất cả các lộ trình nhập cư Canada, ngoại trừ Diện Trực tiếp Sinh viên (SDS).

Theo đó, các ứng viên tiềm năng cho chương trình Start-up Visa Canada có thể lựa chọn thi lấy chứng chỉ PTE Core thay vì IELTS, với điểm các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết thỏa mãn trình độ tối thiểu CLB 5.

pic 240202

PTE Core là bài kiểm tra ngôn ngữ trên máy tính với trọng tâm cụ thể là chứng minh khả năng tiếng Anh tổng quát dành cho người nhập cư vào Canada. Bài kiểm tra đánh giá các kỹ năng tiếng Anh hàng ngày về nói, viết, đọc và nghe trong thời gian hai giờ. Các trung tâm kiểm tra có thể được tìm thấy trên khắp thế giới, với hơn 400 địa điểm trên toàn cầu.

Theo trang web của Pearson, bài kiểm tra được chấm điểm bởi cả con người và AI để giảm nguy cơ sai lệch. Kết quả kiểm tra thường có thể thu được trong vòng hai ngày.

PTE Core được chia thành ba phần:

  • Nói và viết (50 phút);
  • Đọc (30 phút); Và
  • Nghe (30 phút).

PTE Core thay thế bài kiểm tra PTE Essential trước đó, đã được phê duyệt cho người nhập cư Canada vào năm ngoái . Cần lưu ý rằng Pearson (giống như các tổ chức kiểm tra ngôn ngữ được phê duyệt khác) cung cấp nhiều loại bài kiểm tra (vd: PTE Academic). Các ứng viên nhập cư nên đảm bảo rằng họ hoàn thành bài kiểm tra chính xác cho chương trình đã chọn.

Năm bài kiểm tra ngôn ngữ được chấp nhận

Với việc bổ sung PTE Core hiện có tổng cộng 5 bài kiểm tra ngôn ngữ được Bộ Di trú Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) chấp nhận cho mục đích nhập cư. Đó là:

  • Bài kiểm tra tổng quát CELPIP (tiếng Anh);
  • IELTS tổng quát (tiếng Anh);
  • PTE Core (tiếng Anh);
  • TEF Canada (tiếng Pháp); Và
  • TCF Canada (tiếng Pháp).

Tất cả năm bài kiểm tra này đều đánh giá khả năng ngôn ngữ trong bốn kỹ năng: đọc, viết, nghe và nói. Dựa trên chương trình cụ thể mà ứng viên đăng ký, họ có thể cần phải đáp ứng các tiêu chí khác nhau trong bốn kỹ năng này.

Ví dụ: các ứng viên nhập cư nộp đơn theo các chương trình do Express Entry quản lý sẽ cần các điểm số khác nhau dựa trên chương trình họ chọn. Theo Federal Skilled Worker Program  (FSWP), các ứng viên yêu cầu cấp độ CLB tối thiểu là 7 cho tất cả các kỹ năng ngôn ngữ. Tuy nhiên, theo  Federal Skilled Trades Program (FSTP), ứng viên yêu cầu cấp độ CLB tối thiểu là 5 cho kỹ năng nói và nghe, và ít nhất cấp độ 4 cho kỹ năng đọc và viết. Hơn nữa, theo  Canadian Experience Class (CEC), các ứng viên cần có CLB cấp 7 hoặc cấp 5 tối thiểu cho tất cả các khả năng ngôn ngữ, dựa trên cấp độ kỹ năng phân loại nghề nghiệp quốc gia (NOC) cho công việc của họ.

5/5 (3 Reviews)