Bạn sẽ nghĩ rằng động cơ để trở thành cư dân ở Bồ Đào Nha sẽ là chi phí sinh hoạt thấp và chất lượng cuộc sống cao, nhưng Bồ Đào Nha thật sự còn tốt hơn thế. Chế độ thuế cư trú không thường xuyên (NHR) ở Bồ Đào Nha thu hút hàng nghìn cư dân bằng cách đưa ra mức thuế suất được giảm và thậm chí miễn thuế hoàn toàn trong mười năm cư trú đầu tiên. NHR đánh thuế ở mức cố định là 20% trên thu nhập của người cư trú và được miễn thuế đối với thu nhập toàn cầu.

Chế độ thuế cư trú không thường xuyên (NHR) ở Bồ Đào Nha là gì?

Chế độ thuế hấp dẫn này đã được đưa ra vào năm 2009 nhằm thu hút đối tượng tài năng và giàu có đến Bồ Đào Nha. Chế độ thuế NHR áp dụng cho tất cả các cư dân đóng thuế mới ở Bồ Đào Nha không phải là cư dân thuế Bồ Đào Nha trong 5 năm trước đó. Trạng thái NHR được cấp trong 10 năm và không gia hạn. Hãy cùng tìm hiểu những lợi ích của chế độ thuế NHR.

Lợi ích của Chế độ thuế cư trú không thường xuyên (NHR) ở Bồ Đào Nha

Hãy nhớ rằng những lợi ích sau đây chỉ tồn tại trong 10 năm. Sau đó, bạn sẽ trở thành một cư dân thuế bình thường như những công dân khác và sẽ phải tuân theo chế độ tài khóa truyền thống.

Thuế Thu nhập Cá nhân (IRS): 20% Thuế cố định

Chính phủ Bồ Đào Nha bắt đầu chương trình này để tăng số lượng các chuyên gia có trình độ cao trong nước. Những người làm việc ở Bồ Đào Nha (làm việc tự do hoặc thường xuyên) theo chế độ thuế NHR chỉ phải trả mức cố định 20% cho thuế thu nhập cá nhân (IRS). Để được coi là “có giá trị cao”, công việc đó phải liên quan đến các hoạt động mang tính khoa học, nghệ thuật hoặc kỹ thuật.

Thu nhập hàng năm Thuế theo NHR (%) Thuế thông thường (%)
Lên đến €7,112 20 15
€7,113-  €10,732 20 23
€10,733- €20,322 20 29
€20,323- €25,075 20 35
€25,076- €39,967 20 37
€39,968- €80,882 20 45
€80,883+ 20 48

 

Thu nhập toàn cầu

Bạn cũng sẽ không phải trả bất kỳ khoản thuế nào đối với cổ tức, tiền lãi, tiền bản quyền, tiền lãi vốn, thu nhập cho thuê bất động sản bên ngoài Bồ Đào Nha và thu nhập từ việc làm ở một quốc gia khác. Các khoản này sẽ được thanh toán tại quốc gia nguồn nếu quốc gia của bạn có Hiệp định đánh thuế hai lần (Double Taxation Agreement – DTA) với Bồ Đào Nha. Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Việt Nam và nhiều quốc gia khác có DTA với Bồ Đào Nha. Do đó, bạn có thể đang làm việc cho một công ty của Mỹ hoặc Anh và không phải trả bất kỳ khoản thuế thu nhập nào ở Bồ Đào Nha theo DTA.

Loại thu nhập toàn cầu Thuế theo NHR (%) Thuế thông thường (%)
Cổ tức, tiền lãi, tiền bản quyền 0 28
Lãi vốn 0 28
Thu nhập cho thuê 0 28
Thu nhập từ lao động 0 Lên đến 48

 

Các điều kiện để đăng ký chương trình thuế NHR

1. Bạn chưa cư trú tại Bồ Đào Nha với mục đích thuế trong 5 năm trước khi nộp đơn.

2. Bạn cần phải là cư dân thuế ở Bồ Đào Nha trước, nghĩa là bạn phải sống ở Bồ Đào Nha hơn 183 ngày (không cần liên tục) trong 12 tháng, nếu sống ở Bồ Đào Nha dưới 183 ngày nhưng phải duy trì một nơi ở (nhà riêng) ở Bồ Đào Nha cho thấy Bồ Đào Nha là nơi cư trú chính thức và thường xuyên.

3. Bạn phải có quyền ở Bồ Đào Nha thông qua thị thực cư trú dài hạn như Golden Visa Bồ Đào Nha, Thị thực Bồ Đào Nha D7.

Hãy liên hệ VICODECO để được tư vấn về Golden Visa Bồ Đào Nha và Visa D7.

 

5/5 (3 Reviews)