230623 shortnews

Vào tháng 2/2023, chính phủ Bồ Đào Nha đã công bố ý định kết thúc chương trình Thị thực Vàng.

Tuy nhiên gần đây, Đảng Xã hội cầm quyền đã đề xuất sửa đổi dự luật nhà ở và đảo ngược việc chấm dứt chương trình Golden Visa bằng cách đề nghị chỉ loại bỏ hai hạng mục đầu tư: chuyển nhượng vốn và đầu tư bất động sản.

Theo đó, chương trình này vẫn được duy trì nhưng chỉ giữ lại các hạng mục sau:

✅ Tạo ít nhất 10 việc làm;

✅ Chuyển vốn với số tiền bằng hoặc lớn hơn (euro) 500.000, được ứng dụng trong các hoạt động nghiên cứu do các tổ chức nghiên cứu khoa học công lập hoặc tư nhân phát triển, tích hợp vào hệ thống khoa học và công nghệ quốc gia;

✅ Chuyển vốn bằng hoặc lớn hơn 250.000 euro, được sử dụng để đầu tư hoặc hỗ trợ sản xuất nghệ thuật, phục hồi hoặc duy trì di sản văn hóa quốc gia, thông qua các dịch vụ hành chính trực tiếp trung ương và ngoại vi, các viện công cộng, các tổ chức là một phần của khu vực kinh doanh công cộng, cơ sở công cộng, cơ sở tư nhân có tư cách công ích, các thực thể liên thành phố, các thực thể là một phần của khu vực kinh doanh địa phương, các tổ chức liên kết thành phố và các hiệp hội văn hóa công cộng, thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực sản xuất nghệ thuật, phục hồi hoặc duy trì di sản văn hóa quốc gia;

✅ Chuyển vốn với số tiền bằng hoặc lớn hơn (euro) 500.000, dành cho việc mua lại các đơn vị tham gia vào các quỹ đầu tư mạo hiểm tập trung vào vốn hóa của các công ty, được thành lập theo luật pháp Bồ Đào Nha, với thời gian đáo hạn, tại thời điểm đầu tư, ít nhất năm năm giá trị của khoản đầu tư được thực hiện trong các công ty thương mại có trụ sở tại lãnh thổ quốc gia, Đây là con đường đầu tư phổ biến nhất hiện nay;

✅ Chuyển vốn với số tiền bằng hoặc cao hơn (euro) 500.000, dành cho việc thành lập một công ty thương mại có trụ sở chính trên lãnh thổ quốc gia, kết hợp với việc tạo ra năm việc làm lâu dài hoặc để tăng vốn cổ phần của một công ty thương mại có trụ sở chính trên lãnh thổ quốc gia, đã tồn tại với việc tạo ra hoặc duy trì việc làm, với tối thiểu năm công việc cố định và trong thời gian tối thiểu là ba năm.

Trước khi dự luật mới có hiệu lực, các nhà đầu tư vẫn có thể tận dụng cơ hội cuối cùng để nộp hồ sơ lên Sở Di Trú.

vicodeco an toan dinh cu ft1

5/5 (2 Reviews)