Giấy phép tái nhập cảnh xác nhận rằng bạn không có ý định từ bỏ tình trạng thường trú và nó cho phép bạn nhập cảnh vào Hoa Kỳ sau khi đi du lịch nước ngoài trong tối đa 2 năm mà không cần phải có thị thực cư trú trở lại. Giấy phép tái nhập cảnh thường có giá trị trong 2 năm kể từ ngày cấp

Làm cách nào để nhận được giấy phép tái nhập cảnh?

Để có được giấy phép tái nhập cảnh, hãy nộp Mẫu I-131, Đơn xin Hồ Sơ Du lịch. Bạn nên nộp đơn này trước chuyến đi dự kiến ​​của bạn. Các hướng dẫn và biểu mẫu nộp đơn có sẵn trên trang Website tại www.uscis.gov.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không xin giấy phép tái nhập cảnh trước khi tôi đi du lịch bên ngoài Hoa Kỳ?

Nếu bạn là một thường trú nhân hợp pháp có kế hoạch đi du lịch bên ngoài Hoa Kỳ từ 1năm trở lên, nó rất cần thiết để bạn xin cấp một giấy phép tái nhập cảnh trước khi bạn ra khỏi Hoa Kỳ. Nếu bạn ở bên ngoài Hoa Kỳ từ 1 năm trở lên và không xin giấy phép tái nhập cảnh trước khi rời đi, bạn có thể bị coi là đã từ bỏ tình trạng thường trú nhân của mình. Nếu điều này xảy ra, bạn có thể được yêu cầu đến trình diện trước thẩm phán nhập cư để quyết định xem bạn có từ bỏ tình trạng của mình hay không.

Nếu bạn đang ở trong trường hợp này, hãy liên hệ với lãnh sự quán Hoa Kỳ về thị thực cư trú trở lại.

Tôi là thường trú nhân hợp pháp và cần đi du lịch nước ngoài. Tôi có thể nộp Biểu mẫu I-131 để có được giấy phép tái nhập cảnh khi tôi đang ở bên ngoài Hoa Kỳ?

Không. Bạn không thể nộp Mẫu I-131 để xin giấy phép tái nhập cảnh trừ khi bạn thực sự có mặt tại Hoa Kỳ khi nộp đơn.

Bạn nên nộp Mẫu I-131 chậm nhất 60 ngày trước khi bạn có ý định đi du lịch nước ngoài.

Nếu tôi nộp Mẫu I-131 để xin giấy phép tái nhập cảnh khi tôi đang ở Hoa Kỳ, USCIS có từ chối Mẫu I-131 nếu tôi rời Hoa Kỳ trong khi hồ sơ vẫn đang chờ xử lý không?

Chúng tôi xin đính chính rằng bạn nộp Mẫu I-131 khi bạn ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, bạn không cần phải ở Hoa Kỳ để USCIS chấp thuận Mẫu I-131 của bạn và phát hành một giấy phép tái nhập cảnh cho bạn nếu sinh trắc học của bạn (ảnh, dấu vân tay) đã được lấy. Bạn có thể để trên Mẫu I-131 của mình rằng bạn muốn USCIS gửi giấy phép tái nhập cảnh của bạn đến Đại sứ quán, lãnh sự quán Hoa Kỳ hoặc văn phòng DHS ở nước ngoài, vì vậy bạn có thể nhận nó từ một trong những nơi đó.

Nếu tôi nộp Mẫu I-131 để xin giấy phép tái nhập cảnh khi đang ở Hoa Kỳ, tôi có thể gửi sinh trắc học của mình khi đang ở ngoài Hoa Kỳ không?

Không. Khi bạn nộp Mẫu I-131 của mình để xin giấy phép tái nhập cảnh, USCIS  sẽ thông báo cho bạn thời gian có mặt tại một Trung tâm hỗ trợ (ASC) được chỉ định để lấy sinh trắc học của bạn. Bạn phải cung cấp sinh trắc học của bạn tại ASC khi bạn ở Hoa Kỳ. Nếu bạn rời Hoa Kỳ trước khi bạn cung cấp sinh trắc học của mình, USCIS có thể từ chối đơn đăng ký của bạn.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi phải rời khỏi Hoa Kỳ trước khi có thể nộp Mẫu I-131 để xin giấy phép tái nhập cảnh?

Bạn không cần giấy phép tái nhập cảnh nếu bạn ở ngoài Hoa Kỳ dưới 1 năm. Nếu bạn đã ở bên ngoài Hoa Kỳ dưới 1 năm, bạn có thể sử dụng Thẻ Thường trú nhân (Mẫu I-551) làm giấy thông hành của mình.

Tôi có một giấy phép tai nhập cảnh cũ. Tôi có cần phải nộp lại giấy phép cũ nếu tôi nộp đơn xin giấy phép mới không?

Giấy phép tai nhập cảnh không thể được gia hạn. Nếu giấy phép của bạn hết hạn, bạn sẽ phải đăng ký một giấy phép mới. Nếu bạn có giấy phép tái nhập cảnh hợp lệ thuộc quyền sở hữu của bạn, bạn sẽ cần phải gửi nó khi bạn đăng ký một cái mới. Bạn không cần phải gửi giấy phép gia nhập lại đã hết hạn. Vì lý do bảo mật, USCIS sẽ không cấp giấy phép tái nhập cảnh mới cho người đã có giấy phép hợp lệ thuộc quyền sở hữu của họ. Nếu bạn cần giấy phép tái nhập cảnh mới vì giấy phép trước đó của bạn đã bị mất, bị đánh cắp hoặc bị hư hỏng, vui lòng nêu rõ điều này trong đơn xin giấy phép mới của bạn.

5/5 (1 Review)