Những người không phải công dân ở Hoa Kỳ phải có giấy phép lao động trước khi họ có thể làm việc hợp pháp tại quốc gia này. Làm việc mà không được phép có thể dẫn đến một số hậu quả tiêu cực, chẳng hạn như Bộ An ninh nội địa (DHS) chấm dứt tình trạng nhập cư của người đó, bị cấm điều chỉnh tình trạng thành cư trú hợp pháp và bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ.

Một số người không phải công dân cư trú tự động nhận được giấy phép làm việc nhờ tình trạng nhập cư của họ. Những người khác phải nộp đơn xin cấp phép lao động với Sở Di Trú (USCIS). Nếu USCIS chấp thuận Đơn xin cho phép làm việc (Mẫu I-765), USCIS sẽ cấp một văn bản cho phép làm việc (EAD) làm bằng chứng về việc một người được phép làm việc tại Hoa Kỳ.

Việc một người không phải là công dân có được phép làm việc tại Hoa Kỳ hay không tùy thuộc vào tình trạng hoặc hoàn cảnh nhập cư của người không phải là công dân đó. Các quy định nêu ra ba loại tư cách đủ điều kiện để được phép tuyển dụng:

  • Cho phép làm việc cho bất kỳ chủ lao động nào, cũng như tự kinh doanh, dựa trên tình trạng hoặc hoàn cảnh nhập cư;
  • Cho phép làm việc cho một nhà tuyển dụng cụ thể dựa trên tình trạng hoặc hoàn cảnh nhập cư;
  • Cho phép làm việc cho bất kỳ chủ lao động nào, cũng như tự kinh doanh, theo quyết định của USCIS, khi được chấp thuận, theo quyết định của USCIS theo đơn xin cho phép làm việc (Mẫu I-765).
VICODECO sẽ tư vấn chi tiết trong quá trình xử lý hồ sơ EB5 cho các anh chị đầu tư.
VICODECO công ty tư vấn định cư với phí dịch vụ 0 đồng tiết kiệm cho bạn và gia đình lên đến vài chục ngàn USD.
5/5 (2 Reviews)