Tốc độ tăng giá của nhà ở tại Bồ Đào Nha có mức tăng mạnh mẽ vào quý 4/2021 đưa mức tăng giá nhà ở bình quân năm 2021 lên 9.4%

Theo dữ liệu từ Viện Thống kê Quốc gia (INE), năm 2021 có 165,682 nhà đã được mua, bán thành công, cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Mức tăng trưởng hơn năm 2020 là 0.6%. Năm 2021 nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh tuy nhiên giá nhà ở Bồ Đào Nha vẫn có mức tăng trưởng tốt, và chỉ số tăng trưởng ở nhà ở hiện hữu là 9.6%, và các nhà ở xây mới là 8.7%. Dữ liệu chỉ số giá nhà đất cho thấy quý 3 năm 2021 có mức tăng trưởng là 10.6% và ở quý 4 là 11.5%, dữ liệu này cho thấy giá nhà vẫn đang tiếp tục tăng tại Bồ Đào Nha.

Chúc mừng các khách hàng đã đầu tư vào các bất động sản theo chương trình Golden Visa Bồ Đào Nha tại VICODECO, kết quả cho thấy chương trình Golden Visa vừa có cơ hội tăng giá trị đầu tư và vừa có được quốc tịch cho cả gia đình 3 thế hệ.

Liên hệ VICODECO để được tư vấn miễn phí chương trình Golden Visa Bồ Đào Nha.

5/5 (2 Reviews)