Bộ Di trú Canada, IRCC đã phải đối mặt với một số lượng lớn các hồ sơ nhập cư tồn đọng kể từ tháng Bảy. Tổng số hồ sơ thống kê sơ bộ đã lên đến gần 1,8 triệu bộ hồ sơ.

Sau đây là số lượng đơn đăng ký nhập cư còn trong kho của bộ phận cho đến ngày 27 tháng 10 năm nay, theo dữ liệu và số liệu thống kê IRCC, Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada nhận được:

  • 548.000 đơn đăng ký liên quan đến PR
  • 776.000 đơn đăng ký của những người tạm trú
  • 468.000 đơn xin Quốc tịch Canada

Tổng cộng tồn kho 1.792.000 đơn đăng ký.

Người ta nhận thấy rằng kể từ tháng 7 năm 2021, số lượng các đơn đăng ký đã tăng lên. Tăng thêm 350.000 đơn.

Báo cáo số liệu tồn đọng lớn gần đây của Nicholas Keurig cho đến tháng 7 như sau:

  • 375.000 đơn đăng ký PR
  • 703.000 đơn đăng ký TR
  • 370.000 đơn đăng ký Quốc tịch Canada

Tổng số 1.448.000 đơn đăng ký trong kho

Người phát ngôn của IRCC giải thích rằng những tồn đọng này là kết quả của việc hạn chế đi lại liên tục, và cả hệ quả của việc đóng cửa biên giới vì đại dịch.

Ông nói thêm rằng họ đang xem xét vấn đề và giải quyết chúng, ông cũng thừa nhận rằng dù IRCC đã làm việc và cố gắng hết sức để kiểm soát tình hình nhưng các ứng viên vẫn phải chờ đợi khá lâu trong khi hồ sơ của họ đang được xem xét và xử lý. Ông cho biết thêm IRCC sẽ tiếp tục phấn đấu cho đến khi tình hình dịu đi, và thừa nhận rằng dịch bệnh đã ảnh hưởng rất nhiều đến tiến trình xử lý hồ sơ nhập cư. IRCC thể hiện mong muốn muốn sớm thấy các đương đơn sớm được nhập cư vào Canada.

Cùng với các hồ sơ tồn đọng, IRCC cũng chia sẻ dữ liệu và thống kê của các đơn đăng ký đã được xử lý trong thời gian xảy ra đại dịch:

Từ tháng 1 đến tháng 9, năm nay, 337.000 đơn xin thường trú nhân đã được xử lý. Năm 2020, 214.000 đơn đăng ký đã được xử lý.

1.500.000 đơn đăng ký TR đã được xử lý bắt đầu từ tháng Giêng đến tháng Chín. 1.700.000 đơn đăng ký đã được xử lý vào năm ngoái.

Trong cùng thời gian, 134.000 đơn xin quốc tịch đã được xử lý. Trong khi đó, vào năm 2020, gần 80.000 đơn đăng ký đã được xử lý.

5/5 (1 Review)