Chương trình EB-5 là chương trình đầu tư định cư Mỹ. Theo đó, cả gia đình nhà đầu tư bao gồm vợ chồng và các con độc thân dưới 21 tuổi sẽ được cấp Thẻ xanh định cư Mỹ với các điều kiện đang rất đơn giản như sau:

  • Không yêu cầu trình độ ngoại ngữ.
  • Không yêu cầu bằng cấp.
  • Không giới hạn độ tuổi.
  • Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý/ vận hành doanh nghiệp.
  • Không cần trực tiếp quản lý công việc đầu tư.

Chỉ cần:

  • Chứng minh nguồn gốc tiền đầu tư.
  • Tạo ra ít nhất 10 công việc trực tiếp hoặc gián tiếp tại Mỹ (từ dự án lựa chọn đầu tư).

Số tiền đầu tư: Dự kiến 800.000 USD

Trang web về chương trình EB5 của Sở di trú Hoa Kỳ (USCIS): About the EB-5 Visa Classification | USCIS

5/5 (1 Review)