230219 FB

Chương trình EB-3, là chương trình nhập cư hợp pháp được chính phủ Mỹ ban hành, dành cho lao động nước ngoài được một nhà tuyển dụng tại Mỹ bảo lãnh và chỉ định sang Mỹ làm việc.

Quyền lợi của chương trình:

  • Có việc làm tại Mỹ
  • Có thẻ xanh cho cả gia đình (vợ/chồng, con cái phụ thuộc dưới 21 tuổi)
  • Được hưởng quyền lợi như công dân Mỹ
  • Con cái được học miễn phí đến bậc THPT, và được trợ cấp đối với các bậc học cao hơn

Đối tượng:

  • Lao động lành nghề;
  • Chuyên gia; và
  • Lao động phổ thông.

Điều kiện

Đối với người lao động lành nghề

* Phải có giấy tờ chứng minh ít nhất 2 năm kinh nghiệm hoặc được trải qua đào tạo

* Phải đảm nhận công việc mà lao động bản xứ không đủ điều kiện để làm việc được.

* Có Chứng nhận lao động PERM và thư tuyển dụng làm việc toàn thời gian tại Mỹ.

Đối với chuyên gia

* Bằng đại học ở Mỹ hoặc bằng cấp tương đương ở nước ngoài; trường hợp này bắt buộc phải có bằng Đại học và không thể thay thế bởi các bằng cấp khác và kinh nghiệm làm việc.

* Phải đảm nhận công việc mà lao động bản xứ không đủ điều kiện.

* Phải có Chứng nhận lao động PERM và thư tuyển dụng làm việc tại công ty Mỹ.

Đối với lao động phổ thông

* Có kinh nghiệm làm việc hoặc ít hơn 2 năm kinh nghiệm.

* Công việc đảm nhận là công việc mà người bản xứ không đủ điều kiện đáp ứng.

* Phải có Chứng nhận lao động PERM và thư tuyển dụng làm việc tại công ty Mỹ.

Quy trình cơ bản

B1

Phỏng vấn với công ty tuyển dụng của Mỹ và nhận được thư tuyển dụng.

B2

Công ty Mỹ tiến hành nộp hồ sơ để xin Chứng nhận lao động PERM. Chứng nhận lao động PERM được cấp bởi Bộ Lao động Mỹ cho Công ty Mỹ có nhu cầu tuyển dụng lao động nước ngoài làm việc tại Mỹ.

B3

Nộp đơn I-140.

B4

Phỏng vấn tại Lãnh sự quán.

B5

Cấp visa và sang Mỹ làm việc.

Đây là chương trình mà trong đó công ty tuyển dụng đóng vai trò cực kỳ quan trọng bởi vì họ là đơn vị bảo lãnh và đảm bảo việc làm cho người lao động. Công ty cần phải chứng minh với Bộ Lao động Mỹ rằng họ đã nỗ lực triển khai công tác tuyển dụng nhưng không thể tuyển được người trong nước đáp ứng được vị trí họ tìm kiếm, ngoài ra họ cần phải chứng minh khả năng tài chính để sử dụng lao động nước ngoài toàn thời gian và lâu dài.

Khuyến cáo: Chương trình EB3 là một con đường giúp bạn chạm vào giấc mơ Mỹ với chi phí không quá tốn kém. Tuy nhiên, bạn cần nhận thức được rằng bạn cần đi làm thật (không phải chỉ là thủ tục), thời gian để nhận được kết quả không xác định được (có những trường hợp theo đuổi đến 5 năm). Không có con đường định cư nào hoàn toàn dễ dàng, chúng tôi khuyên bạn nên có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về tài chính và tinh thần, bởi vì các công ty di trú cũng chỉ có thể giúp bạn có được visa, cuộc sống mới và sự thích nghi vẫn là trách nhiệm của bạn!

vicodeco an toan dinh cu ft1
5/5 (4 Reviews)