Facebook post 240518

Global Talent visa sẽ được thay thế bằng một loại visa mới, National Innovation visa, dành cho đối tượng tài năng kiệt xuất có thể đóng góp giá trị phát triển đáng kể cho quốc gia này.

Chính phủ Úc đã chính thức đưa ra thông báo về việc Business Innovation and Investment Program (BIIP), subclass 188, chính thức đóng cửa vĩnh viễn từ tháng 7/2024 và các đơn mới cho diện này sẽ không được chấp nhận kể từ thời điểm này.
Các hồ sơ đã được nộp vẫn sẽ được tiếp tục xem xét và chờ xử lý.
Ngoài ra, vào cuối năm 2024, chính phủ sẽ ra mắt loại visa mới, tên là National Innovation visa để thay thế cho Global Talent visa

https://immi.homeaffairs.gov.au/

5/5 (1 Review)