230913 banner

Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã thông báo gia hạn thời gian chuyển tiếp cho chương trình đào tạo từ xa vốn được thực hiện lần đầu trong đại dịch COVID-19. Theo hướng dẫn mở rộng, những sinh viên đã hoàn thành ít hơn 50% chương trình học đủ điều kiện Giấy phép Làm việc Sau Tốt nghiệp (PGWP) bên ngoài Canada giờ đây sẽ đủ điều kiện nhận Giấy phép Làm việc Sau Tốt nghiệp (PGWP) cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Trước đại dịch toàn cầu, sinh viên nước ngoài được yêu cầu hoàn thành không quá 50% thời gian học trực tuyến và việc học trực tuyến bên ngoài Canada không được tính vào việc họ đủ điều kiện nhận Giấy phép làm việc sau tốt nghiệp (PGWP). Tuy nhiên, do hạn chế đi lại trong thời kỳ đại dịch, Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã thực hiện những thay đổi đối với yêu cầu này. Cụ thể, đối với những sinh viên đã đăng ký vào các chương trình đủ điều kiện PGWP đang diễn ra vào tháng 3 năm 2020 hoặc bắt đầu các chương trình đủ điều kiện PGWP trong khoảng thời gian từ tháng 3 năm 2020 đến ngày 31 tháng 8 năm 2022, họ được phép sử dụng 100% thời gian học tập ở nước ngoài để đủ điều kiện PGWP. Mặt khác, đối với những sinh viên bắt đầu học từ ngày 1 tháng 9 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, chỉ 50% thời gian học của họ có thể được tính vào khả năng đủ điều kiện PGWP.

Điều quan trọng là phải làm rõ rằng biện pháp này và việc gia hạn hiện tại không ảnh hưởng đến sinh viên du học sau ngày 1 tháng 9 năm 2023, bất kể họ bắt đầu học khi nào. Ngoài ra, nó không áp dụng cho những sinh viên đăng ký các chương trình sau ngày 31 tháng 8 năm 2022.

Giấy phép làm việc sau tốt nghiệp của Canada (PGWP)

Giấy phép làm việc sau tốt nghiệp (PGWP) là giấy phép làm việc mở dành cho sinh viên nước ngoài muốn ở lại và làm việc tại Canada sau khi hoàn thành việc học. Với PGWP, sinh viên có thể linh hoạt làm việc cho bất kỳ nhà tuyển dụng nào ở Canada. Thời hạn của PGWP phụ thuộc vào độ dài của chương trình học, có thể kéo dài tới 3 năm. Điều quan trọng cần lưu ý là nếu một sinh viên học tại một cơ sở học tập được chỉ định (DLI) bên ngoài Canada, thời gian dành cho việc đó sẽ chỉ được tính vào thời hạn của PGWP sau khi IRCC nhận được đơn xin giấy phép học tập.

Để đủ điều kiện nhận Giấy phép làm việc sau tốt nghiệp (PGWP), sinh viên phải hoàn thành chương trình học tại một cơ sở học tập được chỉ định (DLI) kéo dài ít nhất 8 tháng. Họ cần cung cấp bảng điểm và thư chính thức từ DLI xác nhận việc hoàn thành chương trình của họ, điều này cần thiết cho đơn đăng ký PGWP.

Hơn nữa, những sinh viên chọn ở lại Canada theo PGWP có thể sử dụng kinh nghiệm làm việc mà họ có được để nộp đơn xin thường trú (PR). Nền giáo dục và kinh nghiệm làm việc ở Canada được đánh giá cao bởi nhiều chương trình nhập cư liên bang và tỉnh bang.

Hãy liên hệ ngay VICODECO để được tư vấn miễn phí!

VICODECO công ty tư vấn định cư với phí dịch vụ 0 đồng tiết kiệm cho bạn và gia đình lên đến vài chục ngàn USD.

5/5 (1 Review)