Kể từ khi thị trường EB5 ở Việt Nam rơi vào tình trạng “xếp hàng” visa thì việc cập nhật tình trạng visa trên bản visa bulletin hàng tháng sẽ giúp chúng ta theo dõi được tình hình visa được phân bổ đến hồ sơ như thế nào và các hồ sơ nào đã tới lượt, cũng như đưa ra những dự đoán về thời gian chờ đợi của các hồ sơ trong tương lai.

Theo bảng bên dưới, chúng ta sẽ thấy được ngày ưu tiên phê duyệt (final action date) cho các diện việc làm EB1, EB2, EB3, EB4, EB5 (không qua Trung Tâm Vùng) và EB5 (thông qua Trung Tâm Vùng). Theo đó, các hồ sơ có ngày ưu tiên (priority date) đến sớm hơn ngày ưu tiên phê duyệt sẽ được cấp visa.

Ngoài ra,

“C” có nghĩa là “current”, thể hiện tình trạng tất cả các hồ sơ được chấp thuận đều được cấp visa

“U” có nghĩa là “unauthorized”, thể hiện tình trạng chưa được cấp visa

Như vậy, các đương đơn người Việt Nam ở các diện đều ở trạng thái “current”, ngoại trừ diện EB5 thông qua Trung Tâm Vùng đang ở trạng thái “U” do chương trình này hiện đã hết hạn vào ngày 30.06.2021. Và theo như thông tin visa bulletin, nếu chương trình trên được chính thức gia hạn trong tháng 9 thì ở tất cả các quốc gia sẽ trở thành “current” trừ Trung Quốc có ngày ưu tiên phê duyệt là 22/11/2015. Điều này có thể nói là một tin vui vì nhà đầu tư Việt Nam sẽ thoát được nỗi ám ảnh “xếp hàng” thời gian qua.

vico

z2724268381832 717197d73f36630fcd2cde9ad4b958b5

0/5 (0 Reviews)