Từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2022 chương trình Golden Visa Bồ Đào Nha thông qua việc đầu tư đã thu hút tổng cộng 397,7 triệu Euro, tăng 34.7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tháng 8 thì có 77 nhà đầu tư mới trong đó 64 nhà đầu tư đến từ đầu tư bất động sản (31nhà đầu tư đến từ đầu tư bất động sản chỉnh trang đô thị). Trong 8 tháng đầu năm có 806 Visa được cấp thông qua chương trình Golden Visa Bồ Đào Nha.

  • Tháng 1: 94 Visa
  • Tháng 2: 94 Visa
  • Tháng 3: 73 Visa
  • Tháng 4: 121 Visa
  • Tháng 5: 112 Visa
  • Tháng 6: 199 Visa
  • Tháng 7: 80 Visa
  • Tháng 8: 77 Visa

Trong tháng 8 thì có 19 Visa được cấp cho nhà đầu tư đến từ Trung Quốc, 10 nhà đầu tư Brazil, 10 nhà đầu tư Mỹ.

Kể từ khi chương trình ARI trong đó có Golden Visa Bồ Đào Nha được triển khai vào tháng 10/2012 thì đã huy động được 6.5 tỷ Euro, đạt mốc 11,060 visa đã cấp cho chương trình Golden Visa.

VICODECO đơn vị tư vấn đầu tư định cư Golden Visa Bồ Đào Nha với phí dịch vụ không đồng tiết kiệm cho nhà đầu tư lên đến hàng chục ngàn Euro.

Tham gia chương trình Golden Visa với vốn đầu tư chỉ 280k Euro cam kết hoàn vốn sau 5 năm, có quốc tịch Châu Âu cho cả gia đình 3 thế hệ.

5/5 (2 Reviews)