Theo Chính phủ Canada, nói dối, hoặc gửi thông tin hoặc tài liệu sai lệch cho Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) là một tội nghiêm trọng. Đây là gian lận. Nó được gọi là “xuyên tạc.”

Gian lận tài liệu có thể liên quan đến tài liệu sai hoặc bị thay đổi, chẳng hạn như:

  • Hộ chiếu và tài liệu du lịch
  • Thị thực
  • Bằng cấp, chứng chỉ và học nghề hoặc giấy tờ thương mại
  • Giấy khai sinh, kết hôn, ly hôn, khước từ, ly thân, hoặc tử vong và
  • Giấy chứng nhận cảnh sát/ lý lịch tư pháp

Nếu bạn nói dối trong đơn đăng ký hoặc trong cuộc phỏng vấn với viên chức IRCC, đây cũng là gian lận. Đó là phạm tội.

Nếu bạn gửi tài liệu hoặc thông tin sai lệch, Chính phủ Canada sẽ từ chối đơn đăng ký của bạn. Chính phủ cũng có thể:

  • Cấm bạn nhập cảnh Canada trong ít nhất 5 năm
  • Cho bạn vào hồ sơ gian lận vĩnh viễn
  • Lấy đi tư cách thường trú nhân hoặc quốc tịch Canada của bạn
  • Bạn đã bị buộc tội như một tội phạm hoặc
  • Trục xuất bạn khỏi Canada
5/5 (3 Reviews)