230123 canada

Mới đây, trên một thông báo mới nhất đăng trên website của Bộ di trú Canada IRCC, chính phủ Canada cho biết sẽ có những biện pháp nhằm ổn định số lượng sinh viên quốc tế và hỗ trợ tăng trưởng dân số bền vững. Trong những năm gần đây, tính toàn vẹn của hệ thống sinh viên quốc tế đã bị đe dọa. Một số trường đã tăng đáng kể lượng tuyển sinh để tăng doanh thu và ngày càng có nhiều sinh viên đến Canada mà không có sự hỗ trợ thích hợp mà họ cần để thành công. Số lượng sinh viên quốc tế đến Canada tăng nhanh cũng gây áp lực về nhà ở, chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ khác.

Ngài Marc Miller, Bộ trưởng Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch đã thông báo rằng Chính phủ Canada sẽ đặt ra giới hạn tiếp nhận đối với đơn xin giấy phép sinh viên quốc tế (study permit) để ổn định mức tăng trưởng mới trong thời gian hai năm. Vào năm 2024, giới hạn này dự kiến ​​sẽ mang lại khoảng 360.000 giấy phép du học được phê duyệt, giảm 35% so với năm 2023. Trên tinh thần công bằng, hạn mức theo từng tỉnh bang/ vùng lãnh thổ sẽ được thiết lập để tránh sự tập trung quá nhiều vào một khu vực. Việc gia hạn giấy phép học tập sẽ không bị ảnh hưởng. Những người theo đuổi bằng thạc sĩ và tiến sĩ, giáo dục tiểu học và trung học không bị tính vào giới hạn này. Những người có giấy phép học tập hiện tại sẽ không bị ảnh hưởng.

IRCC sẽ phân bổ một phần giới hạn cho mỗi tỉnh và vùng lãnh thổ, sau đó họ sẽ phân bổ lại cho các cơ sở học tập được chỉ định của họ. Để thực hiện giới hạn, kể từ ngày 22 tháng 1 năm 2024, mọi đơn xin giấy phép du học nộp cho IRCC cũng sẽ yêu cầu thư chứng thực từ một tỉnh hoặc vùng lãnh thổ. Các tỉnh và vùng lãnh thổ dự kiến ​​sẽ thiết lập quy trình cấp thư chứng thực cho sinh viên chậm nhất là vào ngày 31 tháng 3 năm 2024.

Các biện pháp tạm thời này sẽ được áp dụng trong hai năm và số lượng đơn xin giấy phép du học mới sẽ được chấp nhận vào năm 2025 sẽ được đánh giá lại vào cuối năm nay. Trong giai đoạn này, Chính phủ Canada sẽ tiếp tục làm việc với các tỉnh và vùng lãnh thổ, các cơ sở giáo dục được chỉ định và các bên liên quan đến giáo dục quốc gia để phát triển con đường bền vững cho sinh viên quốc tế, bao gồm hoàn thiện khuôn khổ tổ chức được công nhận, xác định mức độ bền vững lâu dài của sinh viên quốc tế và đảm bảo các cơ sở giáo dục sau trung học có thể cung cấp đủ mức nhà ở cho sinh viên.

Để điều chỉnh tốt hơn Chương trình Giấy phép làm việc sau tốt nghiệp, các tiêu chí đủ điều kiện cũng sẽ được thay đổi:

  • Bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 năm 2024, sinh viên quốc tế học chương trình cấp phép giữa trường tư và trường công sẽ không đủ điều kiện được cấp giấy phép làm việc.
  • Sinh viên tốt nghiệp thạc sĩ và các chương trình cấp độ sau đại học ngắn hạn khác sẽ được đủ điều kiện để xin giấy phép làm việc 3 năm.

Trong những tuần tới, giấy phép lao động mở sẽ chỉ được cấp cho vợ/chồng của sinh viên quốc tế theo học chương trình thạc sĩ và tiến sĩ. Vợ/chồng của sinh viên quốc tế ở các cấp học khác, bao gồm cả chương trình đại học và cao đẳng, sẽ không còn đủ điều kiện.

Các biện pháp quan trọng được công bố bổ sung cho những cải cách khác được công bố gần đây đối với Chương trình Sinh viên Quốc tế. Kết hợp lại với nhau, chúng nhằm mục đích đảm bảo những sinh viên chân chính nhận được sự hỗ trợ mà họ yêu cầu và có các nguồn lực cần thiết để có trải nghiệm học tập phong phú ở Canada, đồng thời ổn định tổng số sinh viên đến và giảm bớt áp lực về nhà ở, chăm sóc sức khỏe và các vấn đề khác dịch vụ ở Canada.

Nguồn: IRCC

5/5 (1 Review)