230830 banner

Hiểu được rủi ro là rất quan trọng đối với các nhà đầu tư EB-5 đang tìm kiếm các dự án có rủi ro tài chính và nhập cư thấp. Mặc dù một số dự án tuyên bố là có “rủi ro thấp hơn” do được phê duyệt Mẫu I-956F, nhưng điều quan trọng là phải xác định tính chính xác của những tuyên bố này. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đi sâu vào những gì Mẫu I-956F đòi hỏi và tác động của nó đối với rủi ro nhập cư của dự án EB-5. Ngoài ra, chúng tôi sẽ tìm hiểu các yếu tố rủi ro quan trọng khác đối với sự thành công của Thẻ Xanh từ góc độ nhập cư. Để đánh giá hiệu quả rủi ro nhập cư của bất kỳ dự án đầu tư EB-5 nào, chúng tôi sẽ cung cấp một bộ câu hỏi thích hợp để thẩm định.

Mẫu I-956F là gì?

Mẫu I-956F là một mẫu quan trọng đối với các dự án EB-5 vì nó phải được nhà tài trợ Trung tâm Vùng của dự án nộp trước khi các nhà đầu tư có thể gửi đơn I-526E của họ. Biểu mẫu này đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong dự án EB-5. Nó cung cấp các chi tiết quan trọng về dự án, chẳng hạn như vị trí, số tiền đầu tư dự kiến, “sự chịu rủi ro” của khoản đầu tư và tạo việc làm (khoản đầu tư này phải được đầu tư thật vào trong dự án). Ngoài ra, đơn I-956F yêu cầu nhà tài trợ EB-5 của dự án cung cấp thông tin về các cá nhân có quyền kiểm soát quỹ đầu tư EB-5, được thực hiện thông qua Mẫu I-956H. Những mẫu đơn này, cùng với Mẫu I-956F, được Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) sử dụng để đảm bảo rằng dự án tuân thủ các quy tắc và quy định của chương trình EB-5.

Việc phê duyệt I-956F có tác động gì đến rủi ro nhập cư?

Phê duyệt mẫu I-956F biểu thị việc tuân thủ các quy định của chương trình EB-5, nhưng nó không đảm bảo sự thành công của dự án. Ngay cả khi được chấp thuận, nhà đầu tư EB-5 vẫn có thể phải đối mặt với nguy cơ bị từ chối Thẻ xanh hoặc mất khoản đầu tư. USCIS có thể từ chối đơn kiến ​​nghị của nhà đầu tư dựa trên nhiều lý do khác nhau, chẳng hạn như nguồn vốn hoặc dự án không tạo đủ việc làm. Mặc dù việc phê duyệt Mẫu I-956F giải quyết một yếu tố rủi ro nhưng nó không loại bỏ hoàn toàn rủi ro nhập cư. Tuy nhiên, đây là một bước quan trọng hướng tới việc phê duyệt đơn I-526E của mỗi nhà đầu tư.

Những yếu tố nào quan trọng hơn hoặc bằng việc phê duyệt I-956F để thành công với Thẻ xanh?

Nhà đầu tư EB-5 phải đối mặt với rủi ro tài chính và rủi ro nhập cư. Việc phê duyệt mẫu I-956F không ảnh hưởng đến rủi ro tài chính của dự án. Điều đó chỉ có nghĩa là USCIS đã phê duyệt kế hoạch kinh doanh, vùng TEA, báo cáo kinh tế và bản ghi nhớ đưa ra. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những rủi ro nhập cư khác không được I-956F phê duyệt.

Sau đây là danh sách một số rủi ro nhập cư quan trọng khác không được giải quyết bằng phê duyệt I-956F:

 • Nhà tài trợ dự án có kinh nghiệm

Đầu tư vào một dự án có Trung tâm Vùng có ít kinh nghiệm trong chương trình EB-5 sẽ có rủi ro cao hơn. Nếu không có hồ sơ theo dõi, các nhà đầu tư chỉ có thể hy vọng rằng Trung tâm Vùng sẽ hoàn thành nhiệm vụ giám sát và tuân thủ EB-5. Mặt khác, một dự án có nhà tài trợ có kinh nghiệm EB-5 đáng kể sẽ ít rủi ro hơn. Mặc dù việc có Mẫu I-956F được phê duyệt mang lại sự đảm bảo nhất định nhưng việc thiếu kinh nghiệm của nhà tài trợ vẫn làm tăng rủi ro cho các nhà đầu tư EB-5. Điều quan trọng là Trung tâm Vùng phải tiếp tục hoàn thành vai trò tuân thủ và giám sát trong toàn bộ quá trình EB-5.

 • Luật sư di trú có kinh nghiệm

Để giảm thiểu rủi ro nhập cư, điều quan trọng đối với nhà đầu tư EB-5 là phải thuê một luật sư giàu kinh nghiệm, có hiểu biết sâu sắc về chương trình thị thực EB-5. Luật sư này sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc chứng minh nguồn vốn một cách chính xác, chuẩn bị và nộp một cách tỉ mỉ tất cả các biểu mẫu cần thiết cũng như thể hiện sự tuân thủ đầy đủ tất cả các yêu cầu của EB-5.

 • Hồ sơ chứng minh nguồn tiền hợp pháp

Để đảm bảo có được thị thực EB-5, điều quan trọng là nhà đầu tư phải cung cấp bằng chứng rằng tiền của họ có được một cách hợp pháp. Việc không cung cấp hồ sơ thích hợp về nguồn vốn có thể dẫn đến việc từ chối đơn xin nhập cư.

 • Tài liệu mẫu I-829

Vào cuối giai đoạn đầu tư EB-5, các nhà đầu tư phải nộp Mẫu I-829 để chứng minh rằng khoản đầu tư của họ hoàn toàn chịu rủi ro và phải đảm bảo việc tạo ra 10 công việc đủ điều kiện. Việc không nộp mẫu đơn này đúng hạn hoặc cung cấp đầy đủ bằng chứng đáp ứng tất cả các yêu cầu EB-5 sẽ dẫn đến việc nhà đầu tư bị mất Thẻ xanh tạm thời.

 • Chỉ định khu vực việc làm mục tiêu

Hầu hết các khoản đầu tư EB-5 được thực hiện ở vùng TEA, với số tiền đầu tư giảm là 800.000 USD so với số tiền tiêu chuẩn là 1.050.000 USD. Việc xác định tình trạng vùng TEA được thực hiện bởi USCIS. Nếu một nhà đầu tư đầu tư nhầm 800.000 USD vào một dự án không nằm trong vùng TEA, đơn xin nhập cư của họ sẽ bị từ chối.

 • Tạo đủ việc làm

Sự thành công của khoản đầu tư EB-5 phụ thuộc vào việc tạo ra 10 công việc đủ điều kiện. Việc không chứng minh được việc tạo việc làm sẽ dẫn đến việc USCIS từ chối đơn I-829 của nhà đầu tư.

 • Vốn hoàn toàn chịu rủi ro trong thời gian thường trú có điều kiện

Khoản đầu tư EB-5 phải chịu rủi ro, nghĩa là nó được đầu tư vào một dự án và có thể bị lỗ hoặc lãi. Nhà đầu tư phải cung cấp bằng chứng cho thấy khoản đầu tư hoàn toàn chịu rủi ro trong suốt hai năm có Thẻ xanh có điều kiện. Việc không chứng minh được điều này có thể dẫn đến việc USCIS từ chối Mẫu I-829.

 • Số tiền được sử dụng như mô tả trong đơn I-526E

Điều quan trọng là số tiền của nhà đầu tư EB-5 phải được sử dụng theo các số liệu được nêu trong đơn xin nhập cư EB-5 ban đầu của họ. Bất kỳ sự thay đổi đáng kể nào giữa Mẫu I-526E và Mẫu I-829 đều có thể dẫn đến việc từ chối hoặc thu hồi Thẻ Xanh của nhà đầu tư.

Và để đánh giá rủi ro nhập cư của dự án bạn nên hỏi những câu hỏi sau:

 1. Khi đánh giá rủi ro nhập cư của dự án EB-5, điều quan trọng là phải xem xét một số yếu tố. Mặc dù việc phê duyệt Mẫu I-956F giải quyết một số vấn đề về rủi ro nhập cư nhưng nó không bao gồm tất cả các vấn đề đó. Để đánh giá rủi ro nhập cư của dự án, điều quan trọng là phải đặt những câu hỏi chính về nhà phát triển và các đơn vị liên quan. Một câu hỏi quan trọng cần đặt ra là liệu nhà phát triển có thành tích hoàn thành thành công các dự án và tạo việc làm hay không?

Câu trả lời hay nhất: Nhà phát triển dự án có thành tích đã được chứng minh về việc hoàn thành dự án thành công. Với kinh nghiệm dày dặn trong chương trình EB-5, họ đã liên tục tạo đủ việc làm cho các nhà đầu tư EB-5 của mình.

Câu trả lời tệ nhất: Nhà phát triển dự án thiếu thành tích hoàn thành dự án thành công và có kinh nghiệm hạn chế với chương trình EB-5, dẫn đến không tạo được việc làm cho các nhà đầu tư EB-5.

 1. Quỹ đầu tư EB-5 có các biện pháp bảo vệ để đảm bảo quỹ sẽ vẫn chịu rủi ro không?

Câu trả lời hay nhất: Khoản đầu tư EB-5 đòi hỏi vốn của nhà đầu tư phải chịu rủi ro trong suốt thời gian hai năm cư trú có điều kiện.

Câu trả lời tệ nhất: Khoản đầu tư EB-5 có khả năng được hoàn vốn sớm. Trong trường hợp hoàn trả sớm, quỹ không có ý định giữ vốn của nhà đầu tư chịu rủi ro.

 1. Vị trí của dự án đã được đánh giá bởi một nhà kinh tế EB-5 có kinh nghiệm để xác định tính đủ điều kiện của vùng TEA chưa?

Câu trả lời hay nhất: Dựa trên tài liệu được cung cấp bởi nhà kinh tế EB-5 giàu kinh nghiệm, người ta xác nhận rằng dự án thực sự nằm trong Khu vực Việc làm Mục tiêu (TEA).

Câu trả lời tệ nhất: Dự án thiếu xác minh độc lập về vị trí vùng TEA của nó.

 1. Nhà tài trợ trung tâm vùng EB-5 của dự án có thành tích thành công với USCIS không?

Câu trả lời hay nhất: Nhà tài trợ EB-5 có thành tích tốt trong việc cung cấp tất cả các tài liệu cần thiết để nộp Mẫu I-829. Họ có nhiều kinh nghiệm trong việc cấu trúc các dự án EB-5 và đã được phê duyệt thành công cho tất cả các dự án trước đó. Ngoài ra, họ hiện có I-956F đang chờ xử lý hoặc được phê duyệt cho dự án.

Câu trả lời tệ nhất: Nhà tài trợ EB-5 thiếu kinh nghiệm và đã phải đối mặt với sự từ chối của USCIS đối với các đơn yêu cầu dự án trước đó.

Nhìn chung, để giảm thiểu rủi ro các nhà đầu tư cần tìm cho mình đội ngũ chuyên gia có chuyên môn cao trong lĩnh vực di trú. Những chuyên gia này sẽ cung cấp kiến ​​thức chuyên môn cần thiết để đưa ra quyết định sáng suốt. Để biết thêm thông tin về các dự án EB-5 các nhà đầu tư hãy liên hệ với Vicodeco để được tư vấn với phí dịch vụ 0 đồng tiết kiệm cho bạn và gia đình lên đến vài chục ngàn USD.

vicodeco an toan dinh cu ft1

5/5 (1 Review)