Trung Tâm Vùng

Làm thế nào một tổ chức có thể trở thành trung tâm vùng?

Các tổ chức muốn trở thành Trung Tâm Vùng phải nộp một đơn đó là I-956. Đây là đơn xin chỉ định trở thành Trung Tâm Vùng. USCIS sẽ thông báo mẫu đơn mới cho năm 2022.

Các Trung Tâm Vùng trước đây có thể duy trì tình trạng Trung Tâm Vùng của họ mà không cần điền I-956 không?

Không! Đạo luật cải cách chương trình EB5 mới năm 2022 đã bãi bỏ hiệu lực của Trung Tâm Vùng hiện hữu. Do đó các Trung Tâm Vùng trước đây cũng phải nộp lại đơn I-956 lại để xin chỉ định trở thành Trung Tâm Vùng.

Đơn xin nhập cư của các nhà đầu tư nước ngoài (I-526)

Đối với chương trình EB5 Trung Tâm Vùng khi nào có thể nộp đơn I-526

Các nhà đầu tư nước ngoài có thể nộp đơn I-526 để xin nhập cư khi tham gia chương trình EB5 thông qua Trung Tâm Vùng năm 2022 sau khi Trung Tâm Vùng nộp đơn duyệt dự án và có được mã số xác nhận đã nộp đơn đó.

Liên Hệ VICODECO để được tư vấn miễn phí về chương trình đầu tư định cư Mỹ EB5

5/5 (3 Reviews)