240221 portugal

Chúng tôi vui mừng chia sẻ thông tin cập nhật quan trọng liên quan đến những thay đổi được đề xuất đối với luật nhập cư ở Bồ Đào Nha. Gần đây, Tòa án Hiến pháp Bồ Đào Nha đã xác nhận sự tuân thủ của những thay đổi được đề xuất này với Hiến pháp Bồ Đào Nha. Giai đoạn quan trọng tiếp theo trong quá trình này liên quan đến việc Tổng thống nước Cộng hòa phê chuẩn tài liệu cuối cùng, một bước mà chúng tôi dự đoán sẽ sớm diễn ra. Sau khi phê chuẩn, sửa đổi này sẽ thay đổi đáng kể cách tính thời gian yêu cầu cấp quyền công dân. Cụ thể, thời hạn 5 năm cần thiết để nộp đơn xin quốc tịch sẽ không còn bắt đầu kể từ ngày cấp thẻ cư trú của bạn. Thay vào đó, nó sẽ bắt đầu từ ngày nộp đơn. Điều đáng chú ý là thời điểm nộp đơn cụ thể vẫn chưa được luật quy định nhưng sẽ được làm rõ trong các quy định sắp tới, dự kiến ​​sẽ được công bố trong vòng ba tháng tới sau khi luật được công bố.

Đội ngũ của chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật đến quý vị các thông tin quan trọng khác.

 

5/5 (2 Reviews)