240108 vicodeco

Cuối tuần trước, Quốc Hội chính phủ Bồ Đào Nha đã thông qua đề xuất sửa đổi luật quốc tịch của quốc gia này. Trong đó, quy định mới đề cập đến việc cho phép đương đơn có thể nộp đơn xin quốc tịch sau 5 năm kể từ lúc hồ sơ được nộp lên Sở Di Trú để xem xét.

Trước đây, liên quan đến điều kiện về thời gian nộp quốc tịch, đương đơn phải chờ đợi 5 năm kể từ khi thẻ cư trú đầu tiên được cấp. Tuy nhiên, hiện tại các nhà đầu tư trên thế giới thông qua chương trình Golden Visa đang phải đối mặt với tình trạng xử lý hồ sơ trì trệ trầm trọng của cơ quan Sở Di Trú Bồ Đào Nha. Một hồ sơ Golden Visa có thể phải chờ đợi xét duyệt đến hơn 2 năm mới có kết quả, dẫn đến lộ trình nhập quốc tịch của các đương đơn và gia đình phải kéo dài đến 7-8 năm.

Việc đề xuất thay đổi cách tính thời gian được vào quốc tịch như một sự bù đắp đến từ phía chính phủ cho các nhà đầu tư Bồ Đào Nha. Về cơ bản, chúng ta có thể hiểu các hồ sơ được nộp từ tháng 12/2021 có thể đủ điều kiện nộp đơn xin quốc tịch vào tháng 12/2026, hồ sơ nộp tháng 9/2022 có thể nộp xin quốc tịch từ tháng 9/2027, các đơn nộp năm 2024 có thể nộp xin quốc tịch vào năm 2029.

Tuy nhiên, do ngôn ngữ của quy định mới vẫn chưa rõ ràng về thời điểm nào chính xác sẽ được tính. Thời điểm được tính có thể từ lúc hồ sơ được nộp lên hệ thống online, hoặc lúc nhà đầu tư thanh toán phí xử lý hồ sơ cho chính phủ, hoặc lúc lấy dấu vân tay,… Chúng ta sẽ cần chờ đợi thêm một khoảng thời gian nữa để các nhà làm luật đưa ra hướng dẫn thực hiện một cách rõ ràng.

Trước mắt, đề xuất này đã được thông qua bởi Quốc Hội và sắp tới sẽ được đệ trình lên Tổng thống phê duyệt. Có thể nói, đây là một tin vui mới cho các nhà đầu tư Golden Visa Bồ Đào Nha trong bối cảnh thời gian xét duyệt còn nhiều bất cập.

5/5 (2 Reviews)